Xã hội

Xây dựng văn hóa cơ sở và văn hóa ứng xử trong gia đình

Xây dựng văn hóa cơ sở và văn hóa ứng xử trong gia đình

PTO- Ngày 30-5, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị và văn hóa ứng xử trong gia đình năm 2019.

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn, trưởng ban nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã được trang bị, thông tin, định hướng những nội dung cơ bản trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và văn hóa ứng xử trong gia đình; tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa từ đó có thêm các kỹ năng cần thiết trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Thông qua các phong trào, thúc đẩy hoạt động văn hóa thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh nơi công sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hội nghị cũng giúp CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn có thêm các kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm ứng xử tại nơi làm việc, trong gia đình, xây dựng mối quan hệ cộng tác, tạo lập cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

​Vĩnh Hà
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close