Thời sự

Xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và tham gia mua BHYT hộ gia đình

Ngày 11-5, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và tham gia mua BHYT hộ gia đình. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, BHXH tỉnh, các sở, ngành liên quan; lãnh đạo BHXH và Hội LHPN các huyện, thành, thị…
 

 

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới được các cấp hội trong tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Công tác khai thác, quản lý các nguồn vốn vay giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế được triển khai tích cực. Đến nay, tổng dư nợ đạt trên 1 nghìn tỷ đồng cho trên 130 nghìn hộ phụ nữ vay phát triển sản xuất. Hội LHPN tỉnh cũng đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo với tổng dư nợ đạt trên 18 tỷ đồng cho trên 2.200 hội viên vay.

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương thành lập HTX “thu gom xử lý rác thải” tại xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, HTX “sản xuất và dịch vụ nón lá Sai Nga” tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê; 5 mô hình tổ hợp tác tại các địa phương trong tỉnh; duy trì hoạt động có hiệu quả của 32 tổ, nhóm liên kết chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, làng nghề.

Triển khai mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT –  Vì sức khỏe phụ nữ”, ngay từ đầu năm 2017, Hội LHPN tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng quy chế phối hợp và chỉ đạo 13/13 Hội LHPN huyện, thành, thị tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia mua BHXH, BHYT. Sau 2 tháng triển khai, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tuyên truyền vận động mua được trên 400 thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình hội viên phụ nữ.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung đánh giá thực trạng, những khó khăn vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai, duy trì, nhân rộng có hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể và nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua BHYT hộ gia đình, thống nhất nội dung trong xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành BHXH và Hội LHPN cấp huyện, xã nhằm tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Hoàng Hương

Back to top button
Close