Thời sự

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Kiểm tra công tác mặt trận của tỉnh năm 2016

Ngày 15-12, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thanh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực hiện công tác mặt trận tỉnh năm 2016.

Cùng đi có lãnh đạo các Ban của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Cạn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Tinh ủy: Vi Trọng Lễ – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Phù Tiêu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hà Kế San- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện một số  ban, ngành, đoàn thể liên quan..
 

 

Năm 2016, hoạt động MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong hướng dẫn, chỉ đạo công tác Mặt trận, tạo chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao.

Chương trình phối hợp giữa MTTQ với chính quyền được thực hiện thường xuyên và hiệu quả; các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên được triển khai rộng khắp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm  kỳ 2016-2021, MTTQ các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ, đúng quy trình pháp luật quy định, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,57%. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở MTTQ các cấp tiếp tục được đổi mới, tăng cường phối hợp với chính quyền và các cơ quan, các ngành chức năng, do vậy đã phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung về công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên, trong đó tập trung vào công tác giám sát và tư vấn cộng đồng; cơ chế đảm bảo hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để không bị chồng chéo, nhất là trong hoạt động thu chi….

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thị Thanh biểu dương những kết quả đạt được trong  công tác mặt trận tỉnh năm 2016. Đồng chí đề nghị thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên nâng  cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và nghe lãnh đạo huyện Lâm Thao báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hương Giang

Back to top button
Close