Xã hội

Ủy ban MTTQ thị xã Phú Thọ tổ chức Đại hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

PTO – Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ thị xã Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

image001_296.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Dương Hoàng Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội
Dự Đại hội có đồng chí Dương Hoàng Hương – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo thị xã Phú Thọ cùng trên 100 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.
Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp thị xã Phú Thọ đã đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn. Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong 5 năm, nhân dân các địa phương trên địa bàn thị xã đã tham gia đóng góp gần 22 nghìn ngày công lao động,  hiến gần 130 nghìn m2 đất và đóng góp trên 71 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thị xã Phú Thọ có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ người nghèo thu được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã và các xã, phường đã vận động, tiếp nhận, tặng trên 2.000 suất quà; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 63 nhà Đại đoàn kết, tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã xuống còn 2,11%.
Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ thị xã phấn đấu hằng năm 100% cán bộ chuyên trách của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp thị xã và cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% vào năm 2020.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Dương Hoàng Hương yêu cầu: Nhiệm kỳ tới, MTTQ thị xã cần làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng đất nước, quê hương phát triển nhanh, bền vững.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã hiệp thương cử 47 ông, bà vào Ủy ban MTTQ thị xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu vầ thành phần.

Khánh Vân 

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close