Thời sự

Triển khai kế hoạch sắp xếp DNNN giai đoạn 2016-2020

Ngày 1-3, đồng chí Hoàng Công Thủy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016, kế hoạch giai đoạn 2016- 2020. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp liên quan.
 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy phát biểu kết luận hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy phát biểu kết luận hội nghị.

Giai đoạn 2011- 2016, trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh quản lý, trong đó, 4 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, 2 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 4 doanh nghiệp nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Sau 5 năm triển khai, mặc dù có sự nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp liên quan, song tiến độ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm và bộc lộ không ít tồn tại, hạn chế như: Cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước chưa nhiều, không thu hút được nhà đầu tư chiến lược cũng như tổ chức, cá nhân mua cổ phần….đặc biệt đối với việc thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Theo kế hoạch, đến hết năm 2015 sẽ thực hiện xong việc thoái 100% vốn Nhà nước, Nhà nước không giữ cổ phần tại 3 doanh nghiệp, tuy nhiên đến nay mới chỉ có Công ty CP xây lắp điện nước Phú Thọ là hoàn thành, 2 Công ty còn lại chưa hoàn thành, cụ thể: Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ, vốn Nhà nước còn lại doanh nghiệp là 2,25 tỷ (chiếm 23,88% vốn điều lệ), CP xi măng Phú Thọ, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 22,925 tỷ (chiếm 18,36% vốn điều lệ). Đối với việc thoái một phần vốn Nhà nước, Nhà nước giữ cổ phần chi phối tại 2 Công ty: CP môi trường đô thị Phú Thọ, CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, tiến độ thực hiện chậm. Theo kế hoạch, sau thoái vốn, Nhà nước còn nắm giữ 60% vốn điều lệ, song đến thời điểm này vốn Nhà nước tại Công ty CP môi trường đô thị Phú Thọ vẫn chiếm tới 91,67%; tại Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì chiếm tới 84,72%.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế yếu kém, đồng chí Hoàng Công Thủy nhấn mạnh: Cơ quan thường trực cần tham mưu với Ban chỉ đạo, xây dựng lộ trình kế hoạch báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Các ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ, chuẩn hóa quy trình các bước để tiến hành. Tinh thần là phải hết sức cụ thể, rõ ràng, chỉ rõ trách nhiệm, công việc của từng đơn vị.

Từ năm 2017 đến 2020, trước mắt vẫn giữ 100% vốn Nhà nước tại 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Thọ. Quan điểm chỉ đạo là phải rà soát lại tổ chức bộ máy, điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đối với việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần gồm: Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ, Công ty CP xi măng Phú Thọ, đồng chí Hoàng Công Thủy yêu cầu ngành Kế hoạch- Đầu tư chủ trì cùng với Tài chính hoàn tất các thủ tục, các chính sách hỗ trợ bàn giao về cho Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Với đề nghị của các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần không chi phối, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến: Công ty CP xử lý và chế biết chất thải Phú Thọ; Công ty CP môi trường Phú Thọ; Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì nếu quyết tâm cao, có thể thoái vốn Nhà nước 100%. Tuy nhiên,  để làm được thì phải có cam kết, phải tách bạch riêng từng phần việc, trên cơ sở đó phối hợp với các ngành liên quan xây dựng khung giá dịch vụ cụ thể cho từng lĩnh vực. Đây là hướng đi phù hợp trong lộ trình từ nay đến năm 2020 và cần phải tính toán chặt chẽ, cụ thể.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thành công ty cổ phần./.

 

Đức Minh

Back to top button
Close