Thời sự

Triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 6-12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Hoàng Công Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và một số công ty Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Nguồn Chính phủẢnh: Nguồn Chính phủ

Thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2011-2015, DNNN đã giảm mạnh về số lượng, đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp kém hiệu quả, doanh nghiệp ở các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ. Đến thời điểm này, tổng số DNNN sắp xếp lại là 6.010 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa trên 4.500 doanh nghiệp. Hết tháng 10 – 2016, cả nước chỉ còn 718 DNNN, tập trung vào 19 ngành, lĩnh vực. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đã góp phần hoàn thiện và phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa huy động vốn, đổi mới phương thức quản lý, ổn định và phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế.
Giai đoạn 2016-2020, một số nhiệm vụ chủ yếu được xác định gồm: Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn và cổ phần chi phối chỉ duy trì trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo cơ chế thị trường.
Trong giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 10 doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh quản lý. Về cổ phần hóa DNNN, nhìn chung còn chậm do số lượng cổ phần phát hành thấp, tỷ lệ vốn Nhà nước sau cổ phần hóa cao, không thu hút được nhà đầu tư chiến lược, tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần. Đến nay, mới hoàn tất phương án và chuyển thành công ty cổ phần đối với Công ty Xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ, Công ty Quản lý quỹ nhà ở và Kinh doanh Bất động sản. Thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp còn hạn chế, giai đoạn 2011-2015 chỉ thoái vốn được tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Điện nước Phú Thọ. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đặt ra mục tiêu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn trong kế hoạch sắp xếp, đổi mới phải thực hiện đúng tiến độ được phê duyệt.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao công tác sắp xếp, đổi mới DNNN thời gian qua. Trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ lĩnh vực nào Nhà nước cần nắm giữ, lĩnh vực còn lại thì rút vốn theo tỷ lệ phù hợp, phải xác định danh mục doanh nghiệp với tỷ lệ giữ vốn cụ thể; cần lành mạnh hóa hoạt động doanh nghiệp, xóa bỏ mọi rào cản trong quá trình cổ phần hóa; giao trách nhiệm cụ thể trong thực hiện cổ phần hóa. Thủ tướng nhấn mạnh, trong sắp xếp, cổ phần hóa DNNN trước hết nhằm tạo môi trường minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ, có tính cạnh tranh cao, có động lực để thúc đẩy hoạt động. Khi tiến hành cổ phần hóa, quy mô khu vực kinh tế Nhà nước nhỏ, nhưng hiệu quả phải cao hơn, vốn Nhà nước phải được bảo toàn và phát huy giá trị tốt hơn. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các quy chế quản lý, các chế độ cho người lao động sau cổ phần hóa.

Back to top button
Close