Đời Sống

Tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong đường dây ‘đánh bạc nghìn tỷ’

Sáng nay (7/3/2019), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đường dây “đánh bạc nghìn tỷ” tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Chú thích ảnh
Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Vinh Quang xét hỏi các bị cáo.
Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Duy Đức trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Liêu Văn Hoàng trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Văn Khoa trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Đình Tấn trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Thành Đạt trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Hoàng Thị Mai Phương trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Phạm Quang Minh trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Lê Trung Tiến trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Trần Quốc Phương trả lời tại phiên tòa.
Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Đình Điền trả lời tại phiên tòa.

Back to top button
Close