Chính trị

Thị xã Phú Thọ tích cực chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Triển khai và chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cấp thị xã và các xã, phường trên địa bàn đã triển khai quán triệt tốt các nội dung, kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Đối với cấp thị xã, để kịp thời lãnh chỉ đạo công tác bầu cử, Ban Thường vụ Thị ủy đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. Riêng đối với cấp xã, phường, cho đến ngày 6-2-2016, 100% xã, phường đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo đúng hướng dẫn của trên. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai đối với cấp thị xã và xã, phường được tổ chức đảm bảo đúng thời gian theo luật định. Công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã của các cơ quan, đơn vị tiến hành từ ngày 26-2 cho đến 10-3 đều được các cơ quan tổ chức đơn vị tổ chức công khai, dân chủ và theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung. Việc hướng dẫn hồ sơ, địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thông tin từ phòng Nội vụ thị xã cho biết: Đến 17h ngày 13-3-2016, Ủy ban bầu cử thị xã đã tiếp nhận và bàn giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã 68/68 hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Cấp thị xã ấn định 10 đơn vị bầu cử, cấp xã, phường ấn định 78 đơn vị bầu cử và thành lập 78 Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường với số lượng 573 người. Đồng thời, Ủy ban bầu cử thị xã đã tiến hành công bố danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng thời gian quy định. Từ ngày 20-3 cho đến ngày 12-4, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được Ủy ban bầu cử thị xã triển khai đúng quy định và theo hướng dẫn. Đến thời điểm này, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết. Sau khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, Ủy ban bầu cử thị xã chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân, tổ chức liên quan đến công tác bầu cử cũng như liên quan đến các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã.

Công tác chuẩn bị và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã được tiến hành đúng quy định, chu đáo, chặt chẽ ở các khâu. Qua hiệp thương lần thứ hai, có 8 ứng cử viên đã có đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Hiện, danh sách sơ bộ cho đến ngày 29-3, những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 60 người. Cơ cấu thành phần đại biểu HĐND các xã, phường đáp ứng được theo từng khối đại biểu và cơ bản đáp ứng được các cơ cấu kết hợp như cơ cấu trẻ, cơ cấu ngoài Đảng, cơ cấu nữ. Căn cứ vào tình hình thực tế, một số đơn vị có thêm cơ cấu tôn giáo (4 đơn vị). Việc bố trí sắp xếp nhân sự thực hiện theo đúng phương án nhân sự Đại hội đảng bộ xã phường nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt và của cấp trên.

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Thọ, ông Nguyễn Minh Tiến- Trưởng phòng nội vụ UBND thị xã, Thư ký Ủy ban bầu cử TX Phú Thọ nhấn mạnh: Về cơ bản, đến thời điểm ngày 29-3, công tác chuẩn bị và phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn được thị xã và các xã, phường triển khai thực hiện tốt, theo đúng các nội dung của Luật định và kế hoạch. Việc thành lập các tổ bầu cử, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND đạt tiến độ và yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra. Các bước công việc, các nội dung công việc đều hoàn thành đúng với thời gian quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền chặt chẽ và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể. Bước đầu, công tác triển khai bầu cử, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử được chuẩn bị chu đáo, mọi hoạt động phục vụ công tác bầu cử đều đạt hiệu quả.

(Theo baophutho)

Back to top button
Close