Thời sự

Thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác

Ngày 7-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 10, nghe và thảo luận báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhĐồng chí Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH cho thấy, năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, KT – XH trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch so với mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp năng suất, chất sản lượng tăng khá so cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá 2010) ước đạt 32.909 tỷ đồng, tăng 7,56% so năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt 32,9 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 21.091 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 4.396 tỷ đồng, tăng 11,5% so với dự toán giao.

Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; thông tin, báo chí, xuất bản có nhiều tiến bộ. Công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng có nhiều tiến bộ; các giá trị di sản văn hóa vùng đất Tổ tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. An sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,44%; đã công nhận thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 85 xã.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo; ngành thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Đối với thực hiện đầu tư công năm 2017, ngành chức năng xem xét, bố trí nguồn vốn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường THPT Đoan Hùng và Trường THPT Công nghiệp Việt Trì. Trong kế hoạch đầu tư công cần ghi rõ phần hỗ trợ cho các huyện, thành, thị, trong đó ưu tiên tập trung hỗ trợ cho xây dựng trạm y tế và trường chuẩn quốc gia.

Theo dự thảo báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, các cấp, các ngành đã tiếp 5.789 lượt công dân; 39 lượt đoàn đông người. Trong năm, toàn tỉnh tiếp nhận trên 5.400 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính và đủ điều kiện giải quyết là 108 vụ, các cấp, các ngành đã giải quyết xong 96/108 vụ việc, đạt 88,89%. Thông qua công tác giải quyết đơn đã kiến nghị khôi phục quyền lợi cho công dân với trị giá trên 176 triệu đồng; 1.470m2 đất; kiểm điểm, khiển trách 6 cá nhân và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Cho ý kiến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng rà soát lại số liệu về công tác tiếp công dân; nêu rõ các nội dung, lĩnh vực và địa phương còn tình trạng khiếu kiện đông người. Đối với công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, ngành chức năng phối hợp với Công an tỉnh xem xét, phân tích, làm rõ nguyên nhân các vụ việc điển hình; chỉ ra các đơn vị, địa phương làm tốt, các đơn vị, địa phương làm chưa làm tốt công tác này. Các cơ quan chức năng làm tốt việc theo dõi, đôn đốc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng nghe và thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới. Trong đó: Sở Tài chính báo cáo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 – 2020; quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo quy định mức thu các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí. Sở Kế hoạch – Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 và kế hoạch đầu tư công năm 2017. Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Sở Nội vụ báo cáo dự thảo tờ trình đề nghị thay thế Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác; tờ trình giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2017; tờ trình phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.

Back to top button
Close