Pháp Luật

Thanh tra tỉnh phát hiện 95 đơn vị vi phạm hơn 16 tỷ đồng

Đó là số tiền được Thanh tra tỉnh nêu trong báo cáo tổng kết của toàn ngành Thanh tra tỉnh trong năm 2018.

Phát hiện 95 đơn vị vi phạm hơn 16 tỷ đồng
Chánh Thanh tỉnh Hoàng Quang Trung trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: XH

Trong năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 139 cuộc thanh tra tại 536 đơn vị, trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về sử dụng tài chính, ngân sách, sử dụng đất đai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội… Kết thúc thanh tra 112 cuộc, ban hành 91 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện 95 đơn vị có vi phạm với số tiền hơn 16,1 tỷ đồng và 4.900m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật đối với 8 cá nhân (khiển trách 3, hạ bậc lương 2, cảnh cáo 1, buộc thôi việc 1, cách chức 1).

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ban, ngành trong tỉnh đã thực hiện 2.554 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 4.132 tổ chức và cá nhân, trên các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về thuế, tài nguyên – môi trường, khoáng sản, an toàn giao thông, các hoạt động và dịch vụ văn hóa, y tế, hoạt động cấp tín dụng… Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 1.293 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 439 tỷ đồng; ban hành 937 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt hơn 22,8 tỷ đồng.

Các cấp, ngành đã tiếp 6.865 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị… Trong đó, tiếp thường xuyên 3.764 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 3.101 lượt.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo, người đứng đầu chính quyền các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cũng trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không có việc công dân lợi dụng hoặc bị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người.

Back to top button
Close