Xã hội

Thanh Thủy nỗ lực thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 đảm bảo đúng tiến độ

PTO – Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Thủy đã nỗ lực để thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Ban-Thường-vụ-Huyện-ủy-Thnah-Thủy-họp-bàn-về-Đề-án-sắp-xếp,-sáp-nhập-đơn-vị-hành-chính-cấp-xã.jpg
BTV Huyện ủy Thanh Thủy họp bàn về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
Thanh Thủy là huyện miền núi có diện tích tự nhiên trên 12.500ha, dân số trên 80.000 người; tổng số đơn vị hành chính hiện nay là 15 xã, thị trấn với 151 khu dân cư. Thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, huyện Thanh Thủy đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cơ quan có liên quan; đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và giúp cán bộ, đảng viên cùng nhân dân hiểu rõ về lợi ích, hiệu quả của việc sáp nhập.
Huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị.
Kết quả lấy ý kiến cử tri tại 6 xã nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập đạt tỷ lệ  95,5% cử tri đồng ý với việc sáp nhập. Đến nay, HĐND cấp xã, huyện cũng đã thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Dự kiến đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2020.
Theo Đề án, 6 xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập trên địa bàn huyện là các xã có tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% so với quy định. Cụ thể, sáp nhập 3 xã: Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa thành 1 đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Đồng Trung có tổng diện tích trên 16km2, dân số gần 11.000 người, trụ sở mới đặt tại xã Đồng Luận hiện nay; sáp nhập 3 xã: Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao thành 1 đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Tu Vũ có tổng diện tích trên 25km2, dân số gần 10.000 người, trụ sở đặt tại xã Yến Mao hiện nay.
Tuy nhiên, quá trình triển khai sáp nhập các xã trên địa bàn huyện đã xuất hiện những khó khăn, vướng mắc như: Việc sắp xếp, sáp nhập các xã có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm, quyền lợi của cán bộ tại các đơn vị tiến hành sáp nhập; trong đó việc bố trí lại công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập là vấn đề khó khăn nhất, nhất là đối với những trường hợp dôi dư mà không bố trí được công tác phù hợp. Vấn đề sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng; ý kiến băn khoăn xung quanh việc sáp nhập hay không đối với các trường học, trạm y tế. Ngoài ra, câu chuyện về việc đặt tên, trụ sở làm việc của xã mới hay lo ngại những vấn đề tồn đọng của các đơn vị trước khi sáp nhập cũng khiến nhiều người băn khoăn. Bên cạnh đó, người dân cũng không khỏi lo lắng về vấn đề quản lý hành chính như giấy tờ nhân thân, hộ khẩu.
Trước nhiệm vụ đặt ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã có nhiều giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện chủ trương lớn của trung ương, của tỉnh theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, hợp lòng dân. Trong đó, đặc biệt coi trọng đối với vấn đề xem xét, lựa chọn, bố trí được cán bộ có đạo đức, có tâm huyết, có trình độ, năng lực để phục vụ nhân dân; đồng thời giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp, đảm bảo tính hợp lý đối với những cán bộ dôi dư sau sáp nhập.
Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Gắn việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã với việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội và người hoạt động không chuyên trách, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong suốt quá trình thực hiện. Đồng thời, xây dựng lộ trình rà soát, đánh giá, lựa chọn bộ máy nhân sự mới dựa trên nguyên tắc dân chủ, chọn những người có đủ năng lực, nhiệt huyết đảm nhận những công việc ở địa phương sau sáp nhập. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về Đề án này.
Ông Nguyễn Minh Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính cấp xã huyện Thanh Thủy khẳng định: “Đến nay, huyện đã tập trung rà soát kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ hiện có, chuẩn bị phương án để bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác trên cơ sở các tiêu chí rất cụ thể, công khai, minh bạch để đảm đương nhiệm vụ tại đơn vị hành chính mới; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ dôi dư. Mục đích là làm sao để bộ máy chính quyền các xã mới được thành lập nhanh chóng đi vào ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề tốt nhất cho việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn tiếp theo”.
Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Thanh Thủy sẽ hoàn thành Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thanh Thủy không ngừng phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, sớm trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh, được công nhận huyện nông thôn mới và từng bước xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trọng Hòa

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close