Xã hội

Thanh Sơn: Kết quả sau 15 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân tộc

PTO – Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Sơn, nhiều chương trình, đề án, chính sách về công tác dân tộc sau khi ban hành đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc (Nghị quyết 24), huyện Thanh Sơn đã cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết, triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện. 

buoi-do-tinh-nhue.jpg
Cây bưởi đỏ bước đầu đưa vào trồng ở xã Tinh Nhuệ đem lại hiệu quả
Trước khi có Nghị quyết 24, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng còn thiếu, điện, đường, trường, trạm không đảm bảo phục vụ nhu cầu dân sinh; còn 25/40 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK); tỷ lệ hộ đói nghèo trên 35%; trình độ dân trí còn hạn chế. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24, tình hình kinh tế – xã hội, an ninh trật tự của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số vốn huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội vùng ĐBKK và dân tộc miền núi năm 2003 là 41,197 tỷ đồng.
Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 24, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân tộc – Tôn giáo để kịp thời chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Triển khai đến 100% Chi, Đảng bộ; tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đồng bào các DTTS và nhân dân về tinh thần của Nghị quyết… Qua đó làm thay đổi nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc của Đảng trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào DTTS, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi. Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đầu tư hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, điện sinh hoạt, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng); cung cấp nhiều giống cây trồng, giống vật nuôi, đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp… Nhờ đó, công tác giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực, các chính sách đối với người nghèo như: Tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề miễn phí, khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ y tế, giáo dục… được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trên địa bàn huyện không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,61%; trên 90% hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm. Môi trường sống vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn từng bước được cải thiện.
Việc nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS ngày càng được quan tâm. 100% các xã có trường học kiên cố; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, 69% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế; 100% trẻ em dưới 6 tuổi là con em đồng bào dân tộc thiểu số được khám bệnh tại cơ sở y tế công lập. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm tổ chức thực hiện, 100% hộ gia đình được xem truyền hình.
Tuy nhiên, Thanh Sơn là huyện miền núi, điểm xuất phát thấp, nguồn vốn để đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương; thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra làm hư hỏng, xuống cấp các công trình hạ tầng. Vốn đối ứng của địa phương, đóng góp của người dân trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách còn hạn chế. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ giúp đỡ để đồng bào phát huy nội lực, vượt qua khó khăn. Phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ DTTS và cán bộ công tác ở vùng DTTS, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Phùng Huyền Trang 

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close