Xã hội

Thanh Sơn: Để chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi đi vào cuộc sống

PTO – Những năm qua, việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo nói chung và giảm nghèo ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thanh Sơn nói riêng đã phát huy hiệu quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương được nâng lên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

image001_45.jpg
Nhờ làm tốt công tác vận động, xã hội hóa, gia đình ông Hà Văn Trực (khu Lạn, xã Khả Cửu) đã được các tổ chức trao tặng ngôi nhà nhân đạo trị giá 80 triệu đồng và 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng
Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 10,61%, giảm 5,29% (trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân mỗi năm (giai đoạn 2016 – 2018) giảm 373 hộ). Để đưa các chính sách, chương trình giảm nghèo đi vào cuộc sống, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương, nhất là vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo. Đồng thời làm tốt việc vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực trợ giúp cho người nghèo vượt qua khó khăn, kêu gọi sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
Cùng với đó, huyện tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với khu vực dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN). Giai đoạn 2016 -2018 đã tiến hành khởi công xây mới 44 công trình, đầu tư chuyển tiếp 81 công trình; 24 công trình được duy tu, bảo dưỡng. Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn trên toàn huyện đạt 65,08%; số thôn có đường xe cơ giới 285/285 thôn, đạt 100% (trong đó 77 thôn đặc biệt khó khăn21/22 xã có đường giao thông đạt chuẩn, đạt 95,45% (trong đó 11/12 xã ĐBKK, đạt 91,6%); 236/285 thôn có đường giao thông đạt chuẩn, đạt 82,8% (trong đó 45/77 thôn ĐBKK, đạt 58,44%); 12 trung tâm xã/12 xã có điện, đạt 100%; 67/77 thôn có điện, đạt 87%.
Đặc biệt, huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đến các xã, các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 để triển khai đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ, áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất góp phần tăng năng suất, sản lượng và tăng thu nhập cho người dân. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn; nhiều loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến đã được đưa vào hỗ trợ có hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giảm chi phí nhân công và giải phóng sức lao động thủ công.
Trong 3 năm (2016 – 2018), huyện đã triển khai thực hiện được một số dự án như: Dự án hỗ trợ giống gà ri với 34.970 con, giống dê được 368 con, giống lợn 96 con, bò cái sinh sản 531 con với tổng kinh phí thực hiện 9.141,75 triệu đồng. Hỗ trợ 1.195 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, tổng kinh phí thực hiện 5.127,91 triệu đồng; hỗ trợ quản lý dự án 100,76 triệu đồng; hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ trồng rừng với  tổng diện tích 2.371ha, tổng kinh phí 9.628,2 triệu đồng; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 27.082ha, kinh phí 3.087,7 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho 243 hộ là người dân tộc thiểu số vay vốn với tổng số tiền là 3.023 triệu đồng.
Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai nhiều chính sách khác như: Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn ĐBKK; truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về giảm nghèo và chính sách giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình cũng được quan tâm thực hiện. Từ đó đã tạo điều kiện cho người nghèo, xã nghèo vươn lên thoát nghèo, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ và người dân; người nghèo được hỗ trợ về nhà ở, không còn hộ thiếu đói; các dịch vụ y tế, giáo dục đã từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Bằng những cách làm thiết thực, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp dân cư, đặc biệt là người nghèo, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực giúp cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cũng như tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.
Huyền Trang

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close