Kinh tế

Thành công bước đầu trong dồn đổi ruộng đất ở Tề Lễ

Về xã Tề Lễ (huyện Tam Nông) hôm nay sẽ bắt gặp những cánh đồng lúa, ruộng ngô mênh mông, trải dài bát ngát, đó là minh chứng của kết quả dồn đổi ruộng đất (DĐRĐ) đã mang lại cho vùng quê này những khởi sắc trong phát triển nông nghiệp.

dtmn-8df9

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – Chủ tịch UBND xã Tề Lễ cho biết: Xác định công tác DĐRĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để thực hiện DĐRĐ có hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, các ban, ngành tích cực vào cuộc một cách sâu sát, cụ thể, tận tâm tận lực, năng động, sáng tạo và thường xuyên trao đổi trực tiếp với dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo được lòng tin với nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về DĐRĐ.

Thực tế, khi mới thực hiện chủ trương DĐRĐ, xã Tề Lễ gặp phải những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện, bởi do hạn chế của việc duy trì tập quán canh tác truyền thống đã khiến nhiều người dân không đồng tình với chủ trương DĐRĐ. Mặt khác, do điều kiện tự nhiên là vùng đất gò đồi nên trên địa bàn có nhiều mảnh ruộng manh mún, nhỏ lẻ tồn tại từ lâu đời. Song, ngay sau khi có Nghị quyết 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 93 của BTV Huyện ủy Tam Nông về tiếp tục DĐRĐ nông nghiệp đến năm 2017, căn cứ vào thực trạng sử dụng đất nông nghiệp gắn với Đề án xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo DĐRĐ nông nghiệp xã Tề Lễ đã xây dựng phương án cụ thể và triển khai thực hiện DĐRĐ từ năm 2015.

Với tinh thần quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác DĐRĐ, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện theo phương châm công khai, dân  chủ, tự nguyện, đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến khu dân cư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác DĐRĐ nông nghiệp, lấy khu dân cư là địa bàn trực tiếp thực hiện, đảm bảo chất lượng sau dồn đổi mỗi hộ chỉ còn từ 1 đến 4 thửa. Cùng với việc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các đảng viên còn nêu gương thực hiện DĐRĐ để bà con noi theo, từ đó giúp họ thay đổi nhận thức và xác định DĐRĐ là tất yếu để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, đồng thời DĐRĐ cũng chính là vì lợi ích của người dân, giúp tăng năng suất, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Được biết, trước khi DĐRĐ toàn xã Tề Lễ có trên 267ha đất nông nghiệp, với 12.392 thửa; bình quân 13,45 thửa/hộ. Sau hơn 1 năm thực hiện DĐRĐ, đến nay đã tiến hành dồn đổi được tổng diện tích 98,97ha, tổng số thửa sau dồn đổi là 1.353 thửa; bình quân diện tích trên thửa là 731,5m2; bình quân số thửa trên hộ rút xuống còn 1,75  thửa/hộ. Đối với những diện tích khó chuyển đổi do địa hình phức tạp xã có chủ trương khuyến khích các hộ tự thỏa thuận, dồn đổi hoặc cho nhau thuê lại để sản xuất những loại cây phù hợp, đồng thời có cách làm sáng tạo hay đó là các hộ góp ruộng thay phiên nhau canh tác.

Nhờ có sự đồng thuận, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng lòng của người dân, công tác DĐRĐ ở Tề Lễ đã trở thành phong trào thể hiện “ý Đảng lòng dân”. Từ DĐRĐ nông nghiệp xã đã quy hoạch lại ruộng đồng hệ thống bờ vùng, bờ thửa, bước đầu tạo thành vùng sản xuất và cánh đồng mẫu lớn đảm bảo thuận lợi cho canh tác, sản xuất. Cùng với đó, những thửa ruộng liền khu, liền khoảnh đã được hình thành gắn với việc quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhằm mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp.

Trên những cánh đồng liền thửa, bà con nông dân đã tích cực đưa những giống lúa lai vào gieo trồng cùng các loại cây ngô, lạc, sắn, rau màu cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Vụ chiêm xuân năm 2016, xã đã cấy trên 159ha lúa, năng suất đạt 55tạ/ha và vụ mùa đạt 90ha, năng suất 50 tạ/ha. Ngoài ra, mỗi năm bà con trong xã trồng hai vụ ngô đông và xuân với tổng diện tích trên 120ha, năng suất 54 tạ/ha, giúp đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Có thể thấy, hiệu quả bước đầu trong DĐRĐ có ý nghĩa quan trọng đặt nền tảng ban đầu để Tề Lễ phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

Back to top button
Close