Văn hoá

Thanh Ba xây dựng đời sống mới

Đến Thanh Ba vào thời điểm này dễ dàng nhận thấy diện mạo mới từ 27 đơn vị hành chính đổi thay rõ nét. Những con đường bê tông trải dài theo những cánh đồng lúa ngậm đòng, trổ bông thoảng hương đồng nội, những ngôi nhà khang trang xen nhau trên các trục đường làm nên sắc diện mới một miền quê. Từ phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng “Nông thôn mới” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây.

14449740_1100435036730903_2228801642572382864_n
Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, hướng về cơ sở với mục đích làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm cho người dân được thụ hưởng nguồn lợi từ nhiều công trình công cộng, cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được trên 352 km đường bê tông liên thôn, 59 km đường nhựa, 108 km đường cấp phối. Các địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới là các xã: Đông Thành, Đồng Xuân, Chí Tiên, Đại An, Quảng Nạp, Năng Yên, Thanh Xá, Thanh Vân. Nhiều năm qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động rộng khắp ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, khơi dậy niềm tin và sức sáng tạo trong các khu dân cư. Phong trào đã có tác động sâu sắc trong việc phát huy vai trò tự quản, ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trong các tầng lớp nhân dân, qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, hoạt động xã hội, sản xuất hiệu quả. 5 năm qua, đã có 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa, tiêu biểu cho phong trào là Công ty Rượu, bia Sài Gòn – Đồng Xuân, Chi cục Thuế, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ, Trường THPT Thanh Ba, UBND huyện và nhiều cơ quan Đảng, đoàn thể khác. Những tấm gương tiêu biểu ở các khu dân cư được tuyên dương khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh phải kể đến hộ ông Nguyễn Văn Nghệ, Bí thư chi bộ khu 9 xã Đỗ Xuyên; ông Hoàng Văn Nhiêu, Bí thư chi bộ khu 10, thị trấn Thanh Ba…

Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh hiệu quả như gia đình ông Nguyễn Quốc Oai, xã Thanh Xá; ông Hoàng Trường Giang, xã Thanh Hà; ông Phạm Gia Phong, xã Lương Lỗ; ông Vi Văn Tiếp xã Đông Thành và ông Nguyễn Công Quyền xã Vũ Yển… Đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật có cá nhân ông Hà Kim Tới xã Võ Lao, một nông dân nghèo đã vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng từ việc nghiên cứu chế tạo ra máy ruôi sắn phục vụ thiết thực đời sống nhân dân. Đến nay, 256/256 khu dân cư trên toàn huyện đã xây dựng được hương ước, quy ước và có bổ sung hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở. Hàng năm, 100% khu dân cư của huyện được các đoàn thể phối hợp tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATGT, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, bảo vệ ANTQ, qua đó đã củng cố, nâng cao ý thức tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện các quy ước, hương ước của địa phương, các khu dân cư đã chấp hành nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, tạo sự đồng thuận, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, 100% khu dân cư trong huyện đã có nhà văn hóa, 249/256 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; 5/26 xã đạt tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 84%. Các di tích đình, đền, chùa được quan tâm đầu tư, tôn tạo phát huy hiệu quả, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy. Số hộ gia đình và số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể thao thường xuyên đạt 30%. Hàng năm, 256 khu dân cư trên địa bàn huyện  đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thu hút trên 90% số hộ gia đình tham gia. Tại các khu dân cư ngày Đại đoàn kết là ngày hội để nhân dân gặp mặt, gắn bó tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng, nhân dịp này nhiều người con xa quê, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã về chung vui và ủng hộ quê hương; khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mang lại hiệu quả thiết thực trong việc toàn dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch, đẹp, khang trang đường làng, thôn xóm, lấy tiêu chí “5 không, 3 sạch” làm mục tiêu phấn đấu.

Cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới diện mạo làng quê ngày càng được thay da đổi thịt, cuộc sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối ĐĐK dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hiểu rõ những nguyên nhân, các mặt hạn chế tồn tại, cần khắc phục, chắc chắn cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng “Nông thôn mới” tại huyện sẽ là nguồn lực phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, là cầu nối giũa Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân địa phương, nhằm sớm hoàn thành chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ngay trên quê hương.

(Theo Báo Phú Thọ)

Back to top button
Close