Kinh tế

Thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ở huyện Thanh Ba và Yên Lập

Ngày 8 – 11, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tiến hành thẩm định, để đề nghị UBND tỉnh xét công nhận 2 xã: Chí Tiên, huyện Thanh Ba và Hưng Long, huyện Yên Lập đạt chuẩn NTM trong năm 2016.

3da1ab7e

Xã Chí Tiên có 1.469 hộ phân bố tại 10 khu dân cư. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Qua 5 năm triển khai, đến nay xã đã đạt 18/18 tiêu chí, tiêu chí chợ không đánh giá. Trong quá trình xây dựng NTM, xã đã huy động được trên 84 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước đạt gần 36,5 tỷ đồng, còn lại huy động từ các nguồn lực khác nhau. Trên địa bàn xã, thu nhập bình quân đạt trên 22 triệu đồng/người/năm; số người có việc làm thường xuyên đạt trên 92%; trên địa bàn xã đã xuất hiện một số mô hình kinh tế có hiệu quả cao trong trồng trọt, chăn nuôi; liên kết sản xuất có thể nhân ra diện rộng…; hệ thống chính trị – xã hội ổn định; an ninh – quốc phòng được giữ vững.

Xã Hưng Long có 1.440 hộ phân bố tại 7 khu dân cư, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 65%. Khởi điểm xây dựng NTM, xã đạt 7/19 tiêu chí, đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí. Tổng kinh phí huy động để xây dựng NTM của địa phương đạt trên 123,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách đạt hơn 71 tỷ đồng. Hưng Long đã huy động tốt nguồn lực từ nhân dân địa phương chủ yếu qua các hình thức đóng góp, hiến đất…Đến cuối năm 2016, bộ mặt nông thôn của Hưng Long đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt xấp xỉ 25 triệu đồng/năm. Trên địa bàn xã tình hình chính trị – xã hội ổn định; an ninh – quốc phòng được giữ vững…

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại 2 xã, các thành viên của Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã nhất trí thông qua đề nghị công nhận các xã trên đạt chuẩn nông thôn mới và sẽ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trong năm nay.

Back to top button
Close