Giáo dục

Tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong trường học năm 2019

Tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong trường học năm 2019

PTO – Trong 2 ngày 20 và 21-5, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên năm 2019 cho hơn 650 cán bộ, giáo viên là Bí thư đoàn trường, Tổng phụ trách đội các trường Tiểu học, THCS và cán bộ phụ trách pháp chế thuộc các phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh, thiếu niên; thực trạng và giải pháp của công tác thanh, thiếu niên trong tình hình hiện nay và hướng dẫn kỹ năng thực hiện tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường cho thanh, thiếu niên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe báo cáo viên chia sẻ những vấn đề xoay quanh công tác truyên truyền pháp luật trong thanh, thiếu niên hiện nay. Đặc biệt, thông qua các tình huống cụ thể về pháp luật, các nội dung tuyên truyền pháp luật được báo cáo viên hướng dẫn một cách sinh động hơn cho học viên.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên tại các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2017-2021 của ngành GD&ĐT tỉnh.

Huy Thắng
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close