Xã hội

Tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

Mới đây, thực hiện Quyết định số 1167/QĐ – TTg ngày 28 – 6 – 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05- CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc đẩy mạnh BHYT toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3859/KH- UBND, Quyết định số 2236/QĐ-UBND, giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020 cho UBND các huyện, thành, thị, trong đó giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đến năm 2020 cho từng địa phương và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành. Mục tiêu tiếp tục duy trì, mở rộng các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, mở rộng các nhóm đối tượng để đến hết năm 2016 đạt tỷ lệ trên 84%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ tối thiểu 93% dân số tham gia BHYT…


Thực hiện kỹ thuật mổ nội soi dạ dày cho bệnh nhân có thẻ BHYT ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê.

Điểm mới của Quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành và giao chỉ tiêu bắt buộc cho các địa phương, BHXH chịu trách nhiệm toàn diện về việc phát triển BHYT toàn dân; UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về độ bao phủ BHYT trên địa bàn các huyện, thành, thị; giao cho ngành Giáo dục từ năm 2016 trở đi phải đạt 100% số học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh, các huyện, thành, thị đều ra thông tri, chỉ thị đẩy mạnh việc thực hiện BHYT toàn dân đến năm 2020 tới các xã, chi bộ khu dân cư và giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể… Cơ quan BHXH mở rộng đại lý đến UBND xã, phường và khu dân cư, lấy tháng 10 hàng năm là tháng cao điểm để triển khai BHYT toàn dân. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến hết tháng 9 – 2016, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt gần 1,2 triệu người, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế đã cấp 626.190 thẻ BHYT, tăng 91,4% so cùng kỳ, trong đó riêng tháng 9 đã cấp mới 21.045 thẻ.

Một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện Quyết định 1167 và Chỉ thị 05 chính là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách BHYT. Ngành BHXH đã tích cực phối hợp với UBND các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn, đào tạo, sát hạch cán bộ, công chức UBND xã, phường, thị trấn làm đại lý thu BHYT hộ gia đình.

Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ trên 90% người dân tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3859/KH- UBND, Quyết định số 2236/QĐ-UBND điều chỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện, thành, thị. Tuy nhiên thực tế việc triển khai BHYT còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay trên 80% người dân tham gia BHYT, là đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng, còn lại là nhóm hộ gia đình chưa tham gia BHYT. Theo quy định của Luật, nhóm hộ tham gia BHYT là phải 100% nhân khẩu tham gia thì mới phát hành thẻ do vậy chưa tạo được thói quen cho người dân. BHXH Việt Nam cũng đã có hướng dẫn đổi mới phương thức thu, đảm bảo thuận lợi hơn cho nhóm hộ gia đình tham gia. Nhóm đối tượng thứ hai là người làm nông, lâm, ngư nghiệp, theo quy định của Luật được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% nhưng không được giảm trừ theo hộ gia đình, đây cũng là khó khăn vì trong khi đó đối tượng tham gia theo hộ gia đình được giảm trừ có lợi hơn.

Đối với HSSV, theo quy định của Luật là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT nhưng trên địa bàn tỉnh mới đạt được 90% trong năm học 2016 – 2017 UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những văn bản chỉ đạo kiên quyết để phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia. Mở rộng đại lý đến tận khu dân cư cũng là một giải pháp đang được ngành BHXH triển khai hứa hẹn sẽ mang lại kết quả cao. Bước đầu làm điểm ở huyện Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ đã có kết quả rất tốt, có xã tăng lên hơn 1.000 thẻ BHYT… Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 84% (vượt chỉ tiêu Chính phủ giao), trong đó đáng chú ý có 4 huyện (Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê) và thành phố Việt Trì đạt 91,3 – 98%.

Song song với phát triển BHYT toàn dân, ngành BHXH còn triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng lợi dụng, trục lợi BHYT. Từ tháng 7- 2016, BHXH Việt Nam triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT thông tuyến toàn quốc, nếu ai đó khám bệnh ở đâu, vào thời điểm nào thì truy xuất được ngay các thông tin về thời gian đăng ký tham gia đến khi cấp thẻ BHYT. Bên cạnh đó, ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng cho người tham gia BHYT.

Để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác BHYT, đảm bảo đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ từ 90% dân số trở lên tham gia BHYT, thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT; xác định rõ trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, tới tất cả các nhóm đối tượng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách BHYT. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHYT, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh, nhất là BHYT tự nguyện; xây dựng hệ thống BHYT từng bước hiện đại, chuyên nghiệp; quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả và đảm bảo cân đối quỹ BHYT…

Back to top button
Close