Xã hội

Tăng cường quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

IMG-7047.jpg
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Phù Ninh (tháng 10/2019)
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 233 đại lý Internet hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nằm rải rác ở các huyện, thành, thị. Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử này đang hoạt động theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Trên cơ sở các quy định của pháp luậtđó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn. Theo đó, các tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận hoạt động do Sở Thông tin và Truyền thông cấp khi đảm bảo các điều kiện về địa điểm, diện tích, ánh sáng, phần mềm quản lý phòng máy, thời gian hoạt động…
Nhìn chung, các địa điểm kinh doanh này đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các thông tin trên Internet, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà loại hình dịch vụ này mang lại, nhiều điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định quản lý, như: Một số cơ sở chưa chấp hành nghiêm về giờ đóng mở cửa theo quy định, biển hiệu và nội quy niêm yết tại phòng máy còn thiếu các nội dung. Hoạt động của máy chủ chỉ mang tính chất kiểm soát thời gian để thu tiền chứ không kiểm soát đầy đủ nội dung các trang web có nội dung xấu. Khách hàng đến điểm truy cập Internet và trò chơi điện tử công cộng chủ yếu là thanh thiếu niên, việc thường xuyên chơi trò chơi điện tử không kiểm soát đã ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt.
Để công tác quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo có hiệu quả, phát huy mặt tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đặc biệt chú trọng công tác thẩm định, cấp Giấy chứng nhận hoạt động đối với các đại lý Internet và trò chơi điện tử công cộng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng phòng Bưu chính, viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để phát huy hiệu quả công tác giám sát của chính quyền địa phương, Sở đã thực hiện công khai và chuyển hồ sơ và giấy chứng nhận hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các địa phương có điểm kinh doanh, yêu cầu các địa phương cùng mọi lực lượng xã hội kiểm soát địa bàn, nắm tình hình. Nhờ đó, công tác quản lý được thực hiện chặt chẽ hơn.
quan-ly.jpg
Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì
Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên tổ chức tập huấn cho các phòng chuyên môn của các huyện, thành, thị và người quản lý các đại lý Internet và trò chơi điện tử công cộng về các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng Internet; phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tổ chức, cá nhân có cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.
Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng cũng được tăng cường. Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị… tiến hành kiểm tra các cơ sở và xử phạt nghiêm khắc các cơ sở vi phạm quy định pháp luật. Từ năm 2015 đến năm 2019, Sở đã tiến hành kiểm tra gần 400 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính với gần 50 trường hợp với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Nhờ vậy, hoạt động của các cơ sở Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp.
Ông Trần Mạnh Hùng – Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Công tác thanh, kiểm tra không chỉ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nắm được tình hình chấp hành chính sách, pháp luật của các đơn vị, doanh nghiệp mà còn để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp nắm được và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, để dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đi vào hoạt động ổn định, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là chủ các cơ sở kinh doanh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ, phát huy những ưu điểm của Internet phục vụ đời sống. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong công tác quản lý loại hình dịch vụ này.
Khánh Trang

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close