Chính trị

Tam Nông triển khai Đề án sáp nhập 12 đơn vị hành chính cấp xã

PTO – Nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Huyện ủy Tam Nông tổ chức triển khai Đề án sáp nhập 12 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn huyện. 

tam-nong.jpg
Quang cảnh hội nghị triển khai Đề án sáp nhập 12 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tam Nông

Tam Nông là huyện miền núi có diện tích tự nhiên trên 155.000km2, dân số trên 91.000 người, có 20 đơn vị hành chính với 172 khu dân cư. Theo Đề án, trong năm 2019, huyện tiến hành sáp nhập 12 xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thành 4 xã mới.

Theo đó, 3 xã Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương hợp nhất thành 1 xã, dự kiến tên gọi mới là xã Dân Quyền; sáp nhập 3 xã Cổ Tiết, Văn Lương, Tam Cường, dự kiến lấy tên xã Vạn Xuân; 3 xã Vực Trường, Hương Nha, Xuân Quang sáp nhập thành 1 xã mới, dự kiến lấy tên là xã Bắc Sơn; 3 xã Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô sáp nhập thành 1 xã mới, dự kiến lấy tên xã là Lam Sơn.

Số đơn vị hành chính trên địa bàn huyện sẽ giảm từ 20 đơn vị hành chính xuống còn 12 đơn vị hành chính. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành xong bước rà soát sơ bộ về số khẩu, địa giới hành chính, điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ở tất cả các đơn vị hành chính trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

Để thực hiện tốt Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, BTV Huyện ủy Tam Nông yêu cầu phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thống nhất cao về tư tưởng, có cách làm sáng tạo, khoa học và đảm bảo dân chủ công khai. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các Huyện ủy viên phụ trách 12 xã nằm trong Đề án cần quan tâm sâu sát, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã để triển khai thực hiện.

Tạm dừng việc điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tạm ngừng việc đầu tư xây dựng cơ bản đối với các xã nằm trong Đề án sáp nhập. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân để triển khai thực hiện đề án đạt kết quả.

Tác giả
Tuấn Dũng
Nguồn bài viết
Phú Thọ Portal
Thẻ
Back to top button
Close