Thời sự

Quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ môi trường bền vững

Ảnh: Nguồn QĐND
Ảnh: Nguồn QĐND

Sáng 9 – 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN & MT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Điểm cầu Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Văn Hậu – TUV, Giám đốc Sở TN & MT chủ trì, cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2016, ngành TN & MT đã tập trung chỉ đạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN & MT được tăng cường. Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ; 14 Nghị định và nhiều văn bản khác. Ngành cũng đã tổ chức gần 2.000 cuộc thanh, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước… phát hiện vi phạm và xử lý hành chính với 375 tổ chức, thu hồi 1 số giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ… Các địa phương đã rà soát, kiện toàn cơ quan tài nguyên các cấp; việc cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tích cực; việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin đã có nhiều đổi mới, bám sát với thực tiễn hoạt động của ngành, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước; công tác tuyên truyền cho cộng đồng về bảo vệ các nguồn tài nguyên, môi trường được tăng cường.

Năm 2016, ngành TN&MT Phú Thọ đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Hệ thống tổ chức, bộ máy tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn. Sở đã kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo tỉnh giải quyết các vấn đề về TN & MT; Công tác quản lý Nhà nước về đất đai có chuyển biến rõ nét, bước đầu hình thành nên mô hình quản lý đất đai hiện đại; công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, lãng phí đất đai đạt kết quả tích cực; vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản được tháo gỡ,  góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu năm 2017, ngành TN & MT phải quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên phục vụ cho đất nước phát triển; bảo vệ môi trường bền vững…Để thực hiện mục tiêu đó, ngành cần phối hợp tốt với các bộ, ngành Trung ương và địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực liên quan; rà soát, đánh giá tình hình thực thi chính sách pháp luật và xác định những quy định không còn phù hợp, chồng chéo để sửa đổi; trình Quốc hội dự thảo Luật  Đo đạc và bản đồ; sửa đổi một số luật khác; đổi mới và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện khung pháp lý, cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; đánh giá lại tình hình đất đai để nâng cao chất lượng quy hoạch, thúc đẩy tích tụ đất đai trong nông  nghiệp; nghiên cứu các giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh nguồn nước; rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa để giảm thiệt hại thiên tai; hoàn thiện chính sách quản lý về tài nguyên khoáng sản; triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung chi tiết để thi hành Luật Bảo vệ môi trường; huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Hùng Cường

Back to top button
Close