Xã hội

Phù Ninh triển khai sắp xếp, sáp nhập khu dân cư

PTO – Huyện Phù Ninh có 19 xã, thị trấn với tổng số 199 khu dân cư. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, huyện đang triển khai từng bước kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn. 

1_7.jpg
Xã Bình Bộ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập khu dân cư
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể các cấp và nhân dân, việc triển khai sắp xếp, sáp nhập khu dân cư tại huyện Phù Ninh đang được thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình, thủ tục. Năm 2018, UBND huyện Phù Ninh đã chỉ đạo rà soát kỹ, tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tập huấn công tác sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư. Hiện UBND các xã đã triển khai lấy ý kiến nhân dân. Từ đó làm cơ sở để UBND huyện tiếp tục triển khai kế hoạch sáp nhập khu dân cư tại 4 xã trên địa bàn huyện, trình UBND tỉnh xem xét để thực hiện sớm quá trình sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy hành chính.
Năm 2019, huyện tiến hành sắp xếp, sáp nhập 32 khu của 4 xã là Bình Bộ, Tử Đà, Tiên Phú và thị trấn Phong Châu. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, các thiết chế văn hóa tại các thôn, khu dân cư của xã Bình Bộ được đầu tư và phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương. Tuy nhiên, quy mô dân số của các khu trên địa bàn xã đều dưới 200 hộ, thấp hơn so với tiêu chuẩn quy định, gây nhiều khó khăn trong việc quy hoạch phát triển nông thôn mới.
Sau khi được nghe cán bộ địa phương tuyên truyền tại các cuộc họp Chi bộ, khu dân cư, nhiều người dân đã nhận thức được hiệu quả khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập khu dân cư. Ông Cao Thế Phàn – khu 9, xã Bình Bộ chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ chủ trương sắp xếp, sáp nhập khu dân cư. Việc này sẽ giúp cho các hoạt động văn hóa, xây dựng hạ tầng, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có nhiều thuận lợi, tập trung hơn, hiệu quả hơn”.
Ông Nguyễn Quang Trung – Bí thư Chi bộ khu 3, xã Bình Bộ cho biết: “Một số khu trên địa bàn chỉ có 70 – 75 hộ nên nếu thực hiện sáp nhập có thể vận dụng được sự đoàn kết, trí tuệ của đông đảo nhân dân. Đối với khu 3, việc quán triệt, tuyên truyền, thông tin đã được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, lấy ý kiến nhân dân một cách dân chủ. Đa số người dân đều rất đồng tình, ủng hộ”.
Hiện nay, xã Bình Bộ có 12/12 khu dân cư nằm trong diện phải sắp xếp, sáp nhập. Dù còn một số khó khăn về điều kiện tự nhiên, hình thức tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng, giao thông, phong tục tập quán, sinh hoạt,… nhưng xác định việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập khu dân cư là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nên chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước.
Ông Lê Xuân Kết – Chủ tịch UBND xã Bình Bộ cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện xong đề án, vẽ chi tiết bản đồ từng khu dân cư và sau đó xin ý kiến nhân dân. Đến nay, tổng số nhân dân trong toàn xã ủng hộ chủ trương này đạt hơn 80%”.
Có thể khẳng định, chủ trương sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư là cần thiết, nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên để thực hiện đảm bảo đúng lộ trình, ổn định cuộc sống của người dân thì điều quan trọng nhất là các cấp ủy, chính quyền phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về chủ trương, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị.

Anh Thư – Quang Thái – Hà Linh 

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close