Thời sự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang làm việc tại thành phố Việt Trì

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Việt Trì.
Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Việt Trì.

Ngày 22-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và đoàn công tác đã làm việc tại thành phố Việt Trì, tìm hiểu về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tìm hiểu tình hình thực hiện Quy chế dân chủ; việc thực hiện Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 2079- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác tôn giáo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Phù Tiêu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Văn Khỏe – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Huy Hoàng – Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh…

Thời gian qua, thực hiện phương châm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và cơ cấu tổ chức cơ quan Đảng. Thành ủy đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội. Tiếp tục nâng cao nhận thức về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đối với các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan chính quyền; đặc biệt là các Nghị quyết của Đảng về nội dung “Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”, chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng quy hoạch cán bộ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo từng giai đoạn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tập trung vào công tác phát triển Đảng. Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát được nâng lên… UBND các cấp đã phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành theo pháp luật. MTTQ và các đoàn thể từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Tình hình và kết quả công tác thực hiện dân chủ ở thành phố Việt Trì thời gian qua có nhiều đổi mới, cách làm hay theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH được tăng cường cùng với triển khai hiệu quả việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP và thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ- CP. Công tác triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quyết định số 2079- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được làm đồng bộ, có kế hoạch và khoa học, phát huy được trí tuệ tập thể  và vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong, công  tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tôn giáo trên địa bàn được chú trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của thành viên đoàn công tác và lãnh đạo các cấp của thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phát biểu, khẳng định sự cần thiết phải đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng ngay từ khâu quán triệt, triển khai nghị quyết. Chủ động đổi mới phương pháp ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp và sát thực tiễn. Tích cực đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tuyên truyền vận động tới cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đoàn viên, hội viên. Thành phố cần phải tiếp tục chủ động sắp xếp lại tổ chức hệ thống bộ máy của Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường với các chức danh kiêm nhiệm theo quan điểm giảm về số lượng, nhưng yêu cầu cao về chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp tục rà soát củng cố, sắp xếp lại các phòng ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn nhưng vẫn phát huy được hiệu quả công việc và vai trò quản lý, điều hành. Nâng cao vai trò, hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền… nhất là các cấp ủy trong thực hiện Quy chế dân chủ theo hướng xem xét giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân; tăng cường đối thoại với nhân dân để cấp ủy, chính quyền và người dân cùng hiểu, cùng đồng cảm và chia sẻ, với tinh thần lắng nghe các ý kiến, hiến kế của người dân với Đảng, chính quyền… Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, dự báo trúng tình hình để có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả…

Trước đó, tại UBND phường Gia Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và đoàn công tác đã trao đổi, làm việc trực tiếp với lãnh đạo cấp ủy phường Gia Cẩm và xã Thanh Đình.

Quốc Hội

Back to top button
Close