Xã hội

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa khắp các địa phương của huyện Thanh Sơn.
– Mô hình trồng chè cho thu nhập ổn định của gia đình ông Nguyễn Anh Thọ, khu 8, xã Thục Luyện, góp phần tích cực vào phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

PTO – Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; triển khai sâu rộng, đổi mới nội dung hình thức, bám sát thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ cương, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm phát triển kinh tế – xã hội năm 2018”, UBND tỉnh phát động thi đua, gắn trọng tâm vào 3 phong trào lớn: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung ý nghĩa, thiết thực, động viên,  khích lệ đông đảo các lực lượng trong xã hội tham gia hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hàng năm, huyện Thanh Sơn đã phát động các phong trào thi đua tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra cũng như tình hình thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành và trên từng lĩnh vực đời sống xã hội của huyện.

Với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành huyện nông thôn mới, huyện đã phát động sâu rộng phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân như “Xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp”, “Chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với nông dân”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Nhân dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất; chú trọng phát triển các dịch vụ nông nghiệp đảm bảo cung ứng giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất… 

img4106-1560208286
Đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Công ty Xăng dầu Phú Thọ luôn cung ứng sản phẩm đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt, tạo sự hài lòng cho khách hàng.

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã được ghi nhận, tôn vinh. Năm 2018 đã có 180 tập thể, 340 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề. Huyện đặc biệt chú trọng khen thưởng đột xuất các đối tượng người lao động trực tiếp, những cá nhân, gia đình sản xuất kinh doanh giỏi để động viên, khích lệ kịp thời. Hết năm 2018, qua rà soát các tiêu chí xã nông thôn mới có 3 xã đạt 19 tiêu chí; 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; còn lại các xã đạt từ 8-14 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt trên 13 tiêu chí/xã. 

Cùng với các địa phương, khối doanh nghiệp cũng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện qua thành tích phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, chăm lo đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước ở Công ty Xăng dầu Phú Thọ đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng gắn kết chặt chẽ với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và từng cá nhân.

Hàng năm, Công ty luôn phát động phong trào thi đua, với những mục tiêu cụ thể như tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy phong trào lao động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty, giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu và bình ổn thị trường. Năm 2018, doanh thu của Công ty đạt trên 2.300 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 400 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động gần 10 triệu đồng/người/tháng. Thể hiện trách nhiệm, tình cảm của doanh nghiệp với cộng đồng, Công ty đã chi hơn 3 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội. 

Với phương châm “Càng khó khăn càng phải tổ chức tốt các phong trào thi đua”, nhiều phong trào trên địa bàn toàn tỉnh đã đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, như phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới”, “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng bền vững, tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”… Đặc biệt phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn (2016-2020) được các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phát động với các chủ đề, hình thức phong phú.  

Đánh giá về phong trào thi đua yêu nước năm qua, bà Hồ Thị Phương Thủy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh nhận định: Phong trào thi đua trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức. Nhiều phong trào thi đua có nội dung, chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Các cơ quan, địa phương đã tập trung thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, khắc phục những khó khăn, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác. 

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Năm 2018, toàn tỉnh có 3 tập thể, 17 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại; 10 tập thể được Chính phủ được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 5 tập thể và 24 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen, 37 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 441 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 25 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 299 tập thể và 629 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó người lao động trực tiếp chiếm 48,65%. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị cộng với sự nỗ lực phấn đấu, nhiệt huyết, sáng tạo của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp, động lực mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Hoàng Hương
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Tác giả
Hoàng Hương
Nguồn bài viết
Báo Phú Thọ
Back to top button
Close