Xã hội

Lâm Thao chăm lo việc làm cho người lao động

Lâm Thao chăm lo việc làm cho người lao động
Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương.

PTO – Xác định công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, huyện Lâm Thao luôn tập trung mọi nguồn lực cho công tác này và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động đạt hiệu quả, huyện Lâm Thao đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn. Hàng năm Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm của người dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở dạy nghề mở các lớp dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp ngay tại địa phương. Quá trình triển khai thực hiện, huyện luôn coi trọng việc dạy nghề gắn với thực hành nghề, gắn đào tạo nghề với phát triển làng nghề, với các ngành trọng điểm theo quy hoạch, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào chương trình giảng dạy nghề nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên, hỗ trợ các đối tượng là con em gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời và chính xác… 

Bên cạnh đó, huyện tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực phù hợp cho doanh nghiệp. Để công tác dạy nghề đạt hiệu quả, huyện cũng đã củng cố, bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm GDNN – GDTX của huyện, tạo điều kiện cho các trường nghề phát triển mạng lưới tuyển sinh trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua các hội, đoàn thể như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… người lao động được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, con giống, cây trồng, vật tư nông nghiệp; được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, ứng dụng tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi… từ đó, phát triển những mô hình kinh tế có thu nhập cao, bền vững.

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, huyện làm tốt công tác phân luồng học sinh; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho lực lượng lao động trẻ, khuyến khích lao động tham gia học nghề để lập nghiệp. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Anh Nguyễn Bá Vinh, xã Sơn Dương là một trong những gương phát triển có hiệu quả mô hình chăn nuôi thỏ thông qua học nghề chia sẻ: Khi có chương trình học nghề chăn nuôi thỏ của Trung tâm ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ, tôi đã theo học về cách chăm sóc, nuôi dưỡng thỏ và mạnh dạn đầu tư. Đến nay, tôi đã phát huy tốt những gì đã được học trong chăn nuôi và áp dụng vào mô hình thực tế của gia đình thành công, đưa đời sống gia đình từ chỗ khó khăn đến nay kinh tế ổn định. 

Trung bình hàng năm, hàng nghìn người lao động trên địa bàn huyện Lâm Thao được tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm. Năm 2018, số lao động có việc làm trên 52.000 người, trong đó, đông nhất là số lao động có việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 45,2%; nông lâm nghiệp chiếm 25%; thương mại, dịch vụ chiếm 29,8%. Toàn huyện đã tuyên truyền, tư vấn cho hàng nghìn lao động, đưa hơn 400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt hơn 141%.
Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, các cấp chính quyền, địa phương huyện Lâm Thao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm, XKLĐ; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hoàng Hương
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close