Thời sự

Ký kết quy chế phối hợp công tác

Chiều 12-5, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan. Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND và đoàn ĐBQH tỉnh.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh.

Sau khi nghe quán triệt mục đích, yêu cầu ký kết các quy chế phối hợp, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh; giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giám sát, khảo sát; phối hợp trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; phối hợp giải quyết công việc giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh và các hoạt động phối hợp khác.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác giám sát; phối hợp trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; phối hợp chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh và các hoạt động phối hợp khác.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp trong công tác giám sát, khảo sát, phản biện xã hội; xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật; công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; chế độ thông tin báo cáo và các hoạt động phối hợp khác.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc đề nghị các cơ quan, đơn vị thống nhất, chỉnh sửa một số điều tại quy chế liên quan đến thời hạn gửi các đề án, tờ trình; về giải quyết đơn thư, thay vì HĐND chủ trì bằng UBND chủ trì, mời đại diện Thường trực HĐND và các bên liên quan tới dự; bổ sung nội dung UBND tỉnh định kỳ nghe giải quyết đơn thư, mời đại diện Thường trực HĐND và các cơ quan liên quan dự. Chỉnh sửa điều 8 trong quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh cho ngắn gọn và rõ nội dung. Đồng chí yêu cầu, một số nội dung cần chỉnh sửa trong các quy chế phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh cũng cần được tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp.

Trước sự chứng kiến của đồng chí Hoàng Dân Mạc và các đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp công tác với lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phương Thanh

Back to top button
Close