Xã hội

Kiểm tra 10 năm thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

Kiểm tra 10 năm thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

PTO – Ngày 2-5, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  cùng đoàn công tác đã kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” tại Hội Nông dân tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua của Hội nông dân được triển khai sâu rộng, cụ thể hóa với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Bình quân hàng năm, số hộ đạt danh hiệu, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là trên 89.000 hộ. Trong phong trào xây dựng NTM, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tổ chức vận động đóng góp gần 190 tỷ đồng; hiến trên 3,2 triệu m2 đất, trên 800 nghìn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng…Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đang quản lý cho vay trên 200 dự án với trên 38 tỷ đồng cho trên 7.000 lượt hộ vay…

Tại buổi kiểm tra, một số hạn chế trong quá trình thực hiện Kết luận 62 cũng được chỉ rõ như vai trò trung tâm, nòng cốt trong tham gia xây dựng NTM của một số cơ sở hội chưa rõ nét; một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế về trình độ, năng lực thu hút, tập hợp hội viên nông dân; vai trò tham mưu của một số lãnh đạo hội cơ sở với cấp ủy đảng hạn chế…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng cụ thể, rõ chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển, nâng cao đời sống, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Hội tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đặc biệt giáo dục pháp luật trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin; đưa công nghệ vào sản xuất; tuyên truyền ý thức người nông dân trong công tác bảo vệ môi trường…

Các kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh cũng được đoàn kiểm tra tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hoàng Hương
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close