Kinh tế

Huy động 118 tỷ đồng đầu tư phát triển ngành chè

UBND Tỉnh vừa chỉ đạo các ngành liên quan triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển chè, đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để tập trung đẩy mạnh phát triển chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Dự kiến từ nay đến năm 2020, tỉnh nhà huy động 118 tỷ đồng đầu tư phát triển chè.

Ông Trần Tú Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cây chè là cây công nghiệp mũi nhọn, thuộc chương trình nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Mỗi vùng đất với điều kiện thổ nhưỡng khác nhau đem lại cho sản phẩm chè Phú Thọ nhiều hương vị đặc trưng riêng.

Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Phú Thọ tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng hiệu quả, phát triển bền vững mối quan hệ giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tỉnh sắp xếp các cơ sở chế biến; đổi mới thiết bị, công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm mang lại giá trị gia tăng cao, nâng thu nhập người sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ.

Hiện các địa phương trong tỉnh tập trung phát triển cây chè bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa với sản phẩm đa dạng có chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm mang lại giá trị gia tăng cao, nâng giá trị, thu nhập cho người sản xuất và kinh doanh chè.

Phú Thọ hiện đứng thứ 4 về diện tích, thứ 3 về sản lượng chè trong số các tỉnh sản xuất chè của cả nước. Năm 2018, diện tích trồng chè của tỉnh là 16,2 nghìn ha; trong đó, có 15,6 nghìn ha diện tích chè cho sản phẩm. Năng suất chè búp tươi bình quân trên diện tích cho sản phẩm đạt hơn 111 tạ/ha. Sản lượng chè búp tươi ước đạt gần 173 nghìn tấn.

Diện tích chè giống mới, chè chất lượng cao khoảng 12,2 nghìn ha, cơ cấu giống khá đa dạng. Bên cạnh vùng nguyên liệu chế biến chè đen bước đầu đã hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến chè xanh (trồng bằng các giống LDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên…) tại các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh, Hạ Hòa.

Tỉnh hiện có 59 cơ sở chế biến chè có công suất trên 1 tấn búp tươi/ngày; hơn 1.280 cơ sở chế biến chè thủ công, nhỏ lẻ; 15 làng nghề và 08 hợp tác xã sản xuất, chế biến chè. Cơ cấu sản phẩm chè xanh chiếm khoảng 30%, chè đen chiếm 70%; đang từng bước xây dựng thương hiệu chè xanh Phú Thọ: Chè Bảo Long, chè Hà Trang, Phú Hộ trà; hình thành 15 làng nghề sản xuất, chế biến chè xanh (Làng nghề chè chùa Tà, làng nghề chế biến chè Ngọc Đồng, Hoàng Văn, làng nghề sản xuất chè Phú Thịnh…).

So với các tỉnh, thành phố trồng chè trong cả nước, Phú Thọ được đánh giá là vùng có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để phát triển cây chè. Thực tế đã chứng minh, diện tích chè trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng tăng, chất lượng chè ngày được nâng lên.

Do vậy, để phát huy hiệu quả diện tích gần 17.000 ha chè trên toàn tỉnh, khẳng định thương hiệu chè Phú Thọ trên thị trường, ngoài việc tuyên truyền cho người dân về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất thì các lớp tập huấn cũng thường xuyên được tổ chức, hướng dẫn người trồng chè tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng mới. Thiết kế đồi chè chống xói mòn, trồng mật độ hợp lý, trồng cây che bóng, bón phân chuyên dùng, quản lý dịch hại tổng hợp, ứng dụng cơ giới hóa, sản xuất chè theo quy trình an toàn.

Cùng với đó, các địa phương từng bước tập trung hình thành các vùng nguyên liệu ổn định, tổ chức sản xuất và quản lý theo chuỗi giá trị; quy hoạch vùng chè an toàn ở các vùng chè trọng điểm; xây dựng quy chế quản lý gắn vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến, từ đó tăng giá trị, hiệu quả.

Back to top button
Close