Xã hội

Hướng tới sự hài lòng của người dân

Hướng tới sự hài lòng của người dân
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao.

PTO – Vào gần cuối giờ chiều ngày làm việc cuối tuần song bộ phận “một cửa” của xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao vẫn còn công dân đến giao dịch, giải quyết TTHC. Tại bộ phận, xã bố trí chỗ ngồi; công khai quy trình, thời gian, mức lệ phí, giúp người dân thuận lợi trong việc giao dịch.

Vừa nhận kết quả chứng thực, anh Bùi Văn Hải – khu 8 cho biết: “Cán bộ địa phương có thái độ thân thiện, gần gũi, những vấn đề người dân chưa hiểu hoặc hồ sơ chưa đúng, đủ đều được cán bộ giải thích, hướng dẫn tận tình. Thời gian giải quyết nhanh gọn, đúng quy định”. Nhằm đạt hiệu quả trong CCHC, xã Tứ Xã chỉ đạo bộ phận “một cửa” thường xuyên cập nhật những TTHC hiện hành, có hiệu lực; quan tâm, bố trí cán bộ tại bộ phận này có trình độ, chuyên môn, năng lực phẩm chất tốt. Xã luôn xác định sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo chất lượng, hiệu quả CCHC, là cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ trong thực thi công vụ. Trong những năm qua, xã không có đơn phản ánh về thực hiện cơ chế “một cửa”. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) UBND, xã Thạch Sơn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nhiệm vụ được giao; tăng cường đầu tư trang thiết bị làm việc cho CBCCVC theo hướng đồng bộ, hiện đại; triển khai áp dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành tại bộ phận tài chính, địa chính… và triển khai thực hiện duyệt văn bản, gửi văn bản trong nội bộ cơ quan, cấp trên bằng hình thức phổ biến qua địa chỉ gmail, phần mềm quản lý điều hành văn bản… Công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ được xã xác định là giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Hiện nay, cán bộ đạt chuẩn theo quy định đạt tỷ lệ gần 96%; việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng với chuyên môn, năng lực và sở trường, giúp CBCCVC phát huy được tính sáng tạo, chủ động trong công việc. Nhờ đó, quy trình, thời gian giải quyết các TTHC được rút gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch. Quý I năm 2019, UBND xã đã tiếp nhận 1.249 hồ sơ của tổ chức, công dân, trong đó, đã giải quyết 1.152 hồ sơ, số còn lại đang trong thời hạn giải quyết. 

Không chỉ Tứ Xã, Thạch Sơn mà các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lâm Thao cũng tích cực thực hiện CCHC với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của nhân dân. Huyện đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ CCHC đồng bộ, cụ thể, đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn được triển khai đồng bộ, thống nhất. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC được nâng cao. Công tác rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; các TTHC được công bố, niêm yết công khai, góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà, đáp ứng các nhu cầu giao dịch, giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đảm bảo 100% các TTHC có liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp được giải quyết thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực có liên quan tới nhiều cơ quan hành chính cùng giải quyết…

Huyện cũng đã nghiêm túc rà soát, tổ chức sắp xếp lại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc, thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý CBCCVC, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cùng với việc không ngừng nâng cao thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử tại các cơ quan hành chính nhà nước. Nhờ vậy, đội ngũ có sự chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi công việc. Hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

Ánh Dương
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close