Thời sự

Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo trên báo chí năm 2017”

Trong 2 ngày 17 và 18-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Văn phòng quốc gia về giảm nghèo tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo trên báo chí năm 2017”. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Đàm – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); Hà Kế San – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, Tạp chí LĐ&XH, Vụ Báo chí xuất bản – Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, huyện Tân Sơn cùng lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà báo đã được cung cấp những thông tin liên quan đến điểm mới trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và trọng tâm cần tuyên truyền; tổng quan về công tác tuyên truyền giảm nghèo trên báo chí và những vấn đề đặt ra; một số định hướng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm nghèo của các cơ quan báo chí; giải pháp tăng cường truyền thông về giảm nghèo; kinh nghiệm và những khó khăn, thách thức trong công tác giảm nghèo đa chiều ở Phú Thọ… Đây là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh cùng trao đổi, thảo luận với các nhà báo về giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông giảm nghèo trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh: Phương châm giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 lấy người dân là chủ thể thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm nghèo; giảm nghèo theo hình thức phân cấp; tập trung cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng và tạo việc làm, sinh kế cho người dân; tăng cường giám sát của các cấp, ngành trong việc lồng ghép các chương trình giảm nghèo với mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đề nghị các cơ quan truyền thông cần bám sát quan điểm, định hướng, chính sách giảm nghèo để tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức trong cán bộ, nhân dân; truyền tải các chính sách một cách khéo léo, linh hoạt để người dân thấy được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách giảm nghèo; thông qua tuyên truyền sẽ thu hút các nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo; nêu gương các điển hình vươn lên thoát nghèo trong xã hội đồng thời tích cực phê phán quan điểm, tư tưởng trì trệ không muốn thoát nghèo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San đánh giá cao hiệu quả truyền thông của các phương tiện thông tin đại chúng đối với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh những năm qua. Giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 xuống còn dưới 5%. Vì thế, tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương mà trực tiếp là Bộ LĐ-TB&XH cũng như sự ủng hộ, khích lệ của các cơ quan truyền thông, báo chí để Phú Thọ đạt mục tiêu giảm nghèo đã đề ra.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, các đại biểu, phóng viên đã đi tìm hiểu thực tế để nắm tình hình và viết bài tại hai mô hình giảm nghèo hiệu quả ở xã Vinh Tiền, xã Đồng Sơn (huyện Tân Sơn).

Hồng Nhung

Back to top button
Close