Thời sự

Hội thảo khoa học và thực tiễn “Xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ngày 18-4, Công an tỉnh tổ chức hội thảo khoa học và thực tiễn “Xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Kế San – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Lê Văn Đệ – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); Đại tá Đỗ Văn Hoành – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng chủ trì hội thảo.
 

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an 7 tỉnh trong cụm thi đua số 3; cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; trưởng Công an các phòng nghiệp vụ và các huyện, thành, thị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San khẳng định, Hội thảo khoa học và thực tiễn “Xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” sẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện, phục vụ sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn, các đại biểu, các nhà khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị công phu, có chiều sâu về nội dung, cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn đáp ứng yêu cầu giáo dục, rèn luyện, nâng cao phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ. Từ đó vận dụng cho công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã trình bày tham luận tập trung phân tích, làm rõ nhận thức cơ bản về xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo phong cách Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ hơn yêu cầu khách quan về sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia của nhân dân đối với việc xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an. Các tham luận cũng phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những bất cập, khó khăn vướng mắc và những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở thực tiễn, các tham luận đề xuất các giải pháp xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Lê Văn Đệ – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND yêu cầu: Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND tỉnh Phú Thọ có phong cách, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng lựa chọn những tham luận khoa học có chất lượng để đăng tải công khai, rộng rãi phục vụ cho công tác tuyên truyền; tổ chức biên tập thành cuốn sách chuyên đề: “Xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong Công an tỉnh Phú Thọ”. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Tổng Cục Chính trị phối hợp với một số đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học và thực tiễn về Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để làm sâu sắc hơn chủ đề, nội hàm của Cuộc vận động.

Huy Thắng

Back to top button
Close