Thời sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Ngày 23-12, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Hoàng Công Thủy – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Trưởng các Khối thi đua của tỉnh; đại diện một số ban, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới hoạt động, chủ động tham mưu phát động, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm trên phạm vi toàn quốc với những chủ đề cụ thể: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng cho 110.189 tập thể, cá nhân; truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 9.623 mẹ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đạt được trong năm 2016 và yêu cầu: Năm 2017, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và địa phương cần tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát hoạt động chuyên môn, hoàn cảnh địa phương, đảm bảo cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017; chú trọng bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng, cần khen thưởng nhiều hơn cho các cán bộ, chiến sĩ, người lao động trực tiếp có thành tích xứng đáng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, cơ sở sản xuất độc hại… Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong thi đua khen thưởng.
 

Hồng Nhung

Back to top button
Close