Kinh tế

Hội Cựu chiến binh Hạ Hòa giúp nhau phát triển kinh tế

PTO – Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hạ Hòa có trên 9.562 hội viên, sinh hoạt ở 37 hội cơ sở. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB huyện đã làm tốt công tác tập hợp hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

img0018-1-1551710443
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Hạ Hòa tham quan mô hình nuôi nhím mang lại thu nhập cao của hội viên Chi hội 3 – Hội CCB xã Gia Điền.

Ông Triệu Việt Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Để xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện đã chú trọng công tác tập hợp, thu hút các CCB tham gia vào Hội. Mọi hoạt động của Hội đều tập trung hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, gắn kết hội viên với tổ chức Hội bằng cách vận động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Trong năm qua, Hội đã tiếp tục triển khai thực hiện khâu đột phá về “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức nói chuyện thời sự, tuyên truyền, phổ biến về tình hình chính trị thế giới, khu vực, biển, đảo, an ninh trật tự… giáo dục hội viên nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; động viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ người công dân, người hội viên, gắn bó và xây dựng Hội TSVM. Phối hợp với các cấp Hội tổ chức 106 cuộc trao đổi, rút kinh nghiệm công tác, hoạt động cho hơn 1.800 lượt cán bộ về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác nghiệp vụ, công tác tuyên truyền giáo dục vận động hội viên, kinh nghiệm phát triển kinh tế…

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội CCB đã đẩy mạnh nhiều nội dung tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế điểm, hướng nhận thức của hội viên từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Là huyện miền núi, cấp Hội cơ sở dựa trên lợi thế của từng địa phương khuyến khích các gia đình hội viên phát huy thế mạnh của đồi, rừng để trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, cải tạo đất trống, đồi trọc, chọn cây trồng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng.

Các cấp Hội đã duy trì tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phối hợp tổ chức và tham gia 6 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, kiến thức về kinh tế, về quản lý vốn vay cho gần 300 lượt cán bộ, hội viên. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa, hội viên đã giúp nhau về kinh nghiệm phát triển kinh tế, về vốn, giống trị giá hơn 70 triệu đồng và 537 công lao động… phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra quản lý vốn vay ở 27 Hội CCB xã, thị trấn, 86 tổ tiết kiệm, tổng dư nợ 79,250 tỷ đồng, công tác quản lý vốn vay được NHCSXH đánh giá có hiệu quả; xây dựng quỹ Hội, tổng quỹ đạt hơn 5,1 tỷ đồng, bình quân 520.000 đồng/hội viên; nhiều Hội có quỹ bình quân cao từ 1.000.000 đồng/hội viên trở lên như: Bằng Giã, Hà Lương, Ấm Hạ, Gia Điền…

Từ nguồn quỹ Hội cho hội viên vay đã giải quyết hàng trăm việc làm mới, làm thêm, qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hội viên từng bước được nâng lên rõ rệt. Đến nay, toàn Hội, có 7 công ty TNHH, 53 cơ sở sản xuất chế biến, 5 HTX, 3 trang trại, hàng trăm gia trại do CCB làm chủ. Năm 2018, số gia đình hội viên nghèo giảm 75 hộ, xóa được 87 nhà tạm cho hội viên. Hội đã thẩm định, đề nghị hỗ trợ xây 8 nhà tình nghĩa cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 400 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế đã giúp cho lực lượng CCB huyện gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương. CCB luôn đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới.

Back to top button
Close