Văn hoá

Hội nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba

Hội nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba
Hội nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba năm 2021.

PTO – Sáng 17/9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nhận được 31 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, thuộc các loại hình (Nghệ thuật trình diễn dân gian) Hát Xoan Phú Thọ, hát Ghẹo, hát Rang, hát Ví, múa trống đu dân tộc; thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt, Nghi lễ cúng (loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng) và Truyện cười Văn Lang (loại hình Ngữ văn dân gian).

img8125-1600324941
Các thành viên hội đồng xét tặng tiến hành bỏ phiếu kín xét tặng các danh hiệu.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp hồ sơ các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu, Hội đồng xét tặng đã thảo luận, đánh giá về những thành tích, đóng góp và thẩm định tiêu chuẩn của từng trường hợp. Trên tinh thần trách nhiệm, khách quan, bám sát các yêu cầu tiêu chí kiểm duyệt, hội đồng đã bỏ phiếu kín và thống nhất 7/9 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân đủ điều kiện, 17/22 trường hợp đủ số phiếu công nhận đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Bích Ngọc
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close