Kinh tế

Hiệu quả chính sách tín dụng trong giảm nghèo bền vững

PTO – Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, giúp người dân cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

image002_48.jpg
Gia đình chị Hà Thị Lụa ở khu Liệm vay vốn Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư trồng chè, kết hợp nuôi dê, nuôi gà
Đến thăm gia đình chị Hà Thị Lụa ở khu Liệm, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn trong căn nhà xây kiên cố, qua chia sẻ của chị chúng tôi được biết: Nhà chị Lụa có 6 người lớn, nhỏ chỉ trông vào mấy sào ruộng, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Năm 2015, chị mạnh dạn vay 20 triệu đồng của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thanh Sơn để đầu tư trồng 1ha chè, kết hợp nuôi dê, nuôi gà.
Có vốn, vợ chồng chị tập trung trồng chè, chăn nuôi để trả hết vốn vay. Đến nay, chị đã trả nợ vốn và có thêm tích lũy để mua thêm dê, gà về nuôi. Từ hộ nghèo của khu, gia đình chị đã thoát nghèo, các con đều được đi học.
Câu chuyện được vay vốn chính sách, làm kinh tế và thoát nghèo như gia đình chị Hà Thị Lụa phổ biến ở mọi vùng quê trong tỉnh trong những năm gần đây. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: “5 năm qua, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho hơn 200 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, mức vay bình quân một hộ tăng từ gần 18 triệu đồng năm 2014 lên 35 triệu đồng năm 2019. Đã có hơn 23 nghìn hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 9,89% (năm 2014) xuống còn 7,09% (năm 2018)”.
Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đạt được nhiều kết quả tích cực, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH hoạt động. Các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tín dụng chính sách, đặc biệt ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn.
Từ năm 2014 đến tháng 6/2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang theo Chỉ thị 40-CT/TW là gần 49 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2014 là hơn 20 tỷ đồng. Với nguồn vốn đó, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng cho hơn 200 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
image004_33.jpg
NHCSXH huyện Tam Nông hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn
Theo đó, một số chương trình trọng điểm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế như: Chương trình tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đây là 3 chương trình có dư nợ lớn nhất trong các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH đang thực hiện, đáp ứng được nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nguy cơ tái nghèo. Cùng với đó là chương trình cho vay giải quyết việc làm đã tạo việc làm cho gần 7 nghìn lao động, gần 2 nghìn lượt người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài đã giải quyết được một phần nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương; nguồn kiều hối gửi về nước đã góp phần tăng nguồn ngoại tệ trong nước và nhiều hộ đã có vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Nguồn vốn chính sách cho vay hỗ trợ làm nhà ở trong 5 năm qua cũng đã giúp cho gần 2.400 hộ nghèo được vay vốn để sửa chữa, cải tạo và xây nhà mới. Có được nhà ở ổn định là động lực để hộ nghèo và hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bên cạnh đó, thông qua các chương trình tín dụng khác như: Tín dụng đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn … đã bổ sung thêm nguồn lực hỗ trợ cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững, các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế hộ và làm giàu chính đáng tại địa phương.
Theo ông Nguyễn Thanh Tĩnh: Một trong những yếu tố làm nên bước chuyển trong công tác tín dụng chính sách trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh chính là sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về vai trò của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động tín dụng CSXH, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Việc Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện từ năm 2015 là một bước cụ thể hóa trách nhiệm của chính quyền trong công tác giảm nghèo, ở đâu chính quyền xã chỉ đạo quyết liệt, ở đó tín dụng chính sách phát huy hiệu quả. Cùng với đó là việc thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng với 4 tổ chức chính trị – xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng chung sức giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên ổn định cuộc sống, được tiếp cận nhiều hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí.
Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là một phần quan trọng trong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào việc giải quyết, tạo việc làm, cải thiện đời sống, phục vụ sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo, cùng với việc hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng CSXH và hoạt động tín dụng chính sách, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị hằng năm bố trí nguồn vốn từ ngân sách để chuyển cho Ngân hàng CSXH cùng cấp bổ sung nguồn vốn cho vay theo quy định. Thường xuyên rà soát các quỹ, nguồn vốn chưa sử dụng đến để chuyển sang Ngân hàng CSXH ủy thác có thời hạn, nhằm tạo điều kiện tăng thêm nguồn vốn cho vay trên địa bàn. Phấn đấu hằng năm, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH tỉnh đảm bảo thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra.
Thu Hương

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close