Thời sự

Giao ban công tác mặt trận các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2016

Ngày 16-12, tại huyện Thanh Thủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức giao ban công tác mặt trận các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2016. 

 

Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Thanh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Phù Tiêu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Dương Hoàng Hương- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo MTTQ 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh…

Năm 2016 là năm thứ hai Mặt trận các cấp trong cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền để triển khai thực hiện 5 chương trình hành động do Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được Mặt trận các cấp vận động nhân dân thực hiện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp đã tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội, là diễn đàn để Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh có điều kiện trao đổi, tiếp thu những thông tin bổ ích, nêu lên ý tưởng, sáng kiến, cách làm hay để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam của các tỉnh. Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, MTTQ tỉnh nói riêng, các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc nói chung sẽ tiếp tục chủ động, phát huy tâm huyết, sáng tạo trong từng hoạt động để đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Ủy ban MTTQ các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, đưa phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua phát triển ngày càng sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và tham gia chấm điểm, công bố điểm thi đua năm 2016 của các đơn vị trong Cụm; Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn được bầu chọn làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2016.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thị Thanh ghi nhận những kết quả công tác mặt trận năm 2016 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; đề nghị thời gian tới, Cụm thi đua cần tập trung  đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh phát động; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch vững mạnh; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại đoàn kết, hữu nghị hợp tác; củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác MTTQ từ tỉnh đến cơ sở…

Hương Giang

Back to top button
Close