Xã hội

Giao ban công tác báo chí tháng 6

Giao ban công tác báo chí tháng 6

PTO – Ngày 27-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 6-2019.

Tháng 6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền; thường xuyên duy trì việc điểm báo, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh xử lý các vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí cũng được quan tâm, thường xuyên cập nhật, rà soát môi trường mạng, phát hiện những thông tin xấu, độc hại, sai sự thật, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin, xử lý vụ việc liên quan đến báo chí, mạng xã hội. Trong tháng, các cơ quan báo chí trong tỉnh liên tục cập nhật các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh, trong nước và quốc tế; kịp thời đưa tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành làm việc tại tỉnh, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị, sở ban ngành, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: KT, VH- XH, nội chính, Quốc phòng an ninh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan báo chí Trung ương đã có 600 tin, bài tuyên truyền, phản ánh về tỉnh  trên các lĩnh vực.

Định hướng tuyên truyền tháng 7, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền kịp thời các sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, công tác lãnh dạo chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả triển khai NQ số 37 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, NQ số 18, 19 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, các nội dung trước trong và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII. Nhấn mạnh các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề được người dân quan tâm như: Tiết kiệm điện mùa nắng nóng, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, kết quả kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh…

Ánh Dương
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close