Thời sự

Giao ban công tác báo chí tháng 3

Chiều 31-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tư tưởng và dư luận xã hội cấp tỉnh tháng 3. Đồng chí Phạm Thị Kim Loan – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 

 

Trong tháng 3, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp, ngành đã tập trung tuyên truyền, thông tin kịp thời các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, các ngày lễ kỷ niệm lớn: 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 70 năm Bác Hồ ở và làm việc tại Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2017… Báo chí đã tập trung phản ánh thông tin về các buổi kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với các ngành, địa phương về các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về cái cách, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và kết quả thực hiện các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản; tiếp tục tuyên truyền quy định của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nội dung, kết quả đợt khảo sát của Ban Tuyên giáo TƯ tại tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”…

Tại hội nghị, lãnh đạo Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ, Sở Công thương và huyện Hạ Hòa đã có những ý kiến giải trình cụ thể, rõ ràng, phản hồi lại thông tin mà một số báo chí Trung ương phản ánh không đúng sự thật như: Báo Công lý phản ánh Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ liên kết đào tạo trái quy định; báo Pháp luật Việt Nam nêu một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Sơn và Thanh Sơn hoạt động trái quy định; việc khai man hồ sơ để hưởng chế độ cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Hạ Hòa.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tháng 4-2017, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh tích cực nêu gương điển hình tiên tiến, báo chí cũng cần kiên quyết đấu tranh phản bác lại những thông tin sai trái, quan điểm phản động để định hướng dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí tham gia các giải dự thi; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong nhân dân; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động tại Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.

Hồng Nhung

Back to top button
Close