Thời sự

Giám sát kết quả thực hiện các dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2012 – 2016 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tại Tân Sơn.

Ngày 20-3, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Tân Sơn về tình hình thực hiện các dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2012 – 2016 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vi Trọng Lễ – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Phù Tiêu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Dương Hoàng Hương – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Đình Thưởng – TUV, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Sơn…
 

Đoàn giám sát kiểm tra công trình cầu treo Hồng Kiên thuộc xã Mỹ Thuận.
Đoàn giám sát kiểm tra công trình cầu treo Hồng Kiên thuộc xã Mỹ Thuận.

Buổi sáng, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra một số công trình thuộc các xã Tân Phú, Minh Đài, Mỹ Thuận, Thạch Kiệt và làm việc với UBND 2 xã Minh Đài, Tân Phú. Buổi chiều, Đoàn làm việc tại UBND huyện Tân Sơn.

Trong giai đoạn 2012 – 2016, xã Tân Phú đã thực hiện 5 dự án đầu tư thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư gần 7,4 tỷ đồng, lũy kế hoàn thành đến hết năm 2016 là xấp xỉ 6,7 tỷ đồng, nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2016 còn 196 triệu đồng, không có nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh thêm. Giai đoạn 2012 – 2016 xây dựng cơ bản của xã Tân Phú đã đạt hiệu quả cao: 85,5% chiều dài đường GTNT được kiên cố hóa; 13/13 khu dân cư giao thông thông suốt, đạt tỷ lệ 100%; 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2012 – 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12,2%…

Giai đoạn trên, xã Minh Đài đã thực hiện 10 dự án thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư trên 9,7 tỷ đồng, lũy kế hoàn thành đến hết năm 2016 là đạt 8,8 tỷ đồng, nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2016 là 216 triệu đồng, không có nợ đọng phát sinh thêm. Các dự án đầu tư ở xã Minh Đài đã phát huy hiệu quả cao: 90% đường GTNT được kiên cố hóa, đường giao thông đã thông suốt 11/11 khu dân cư, 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2012 – 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,8%…
 

3.	Đoàn giám sát đánh giá quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tân Phú, xã Tân Phú.
Đoàn giám sát đánh giá quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tân Phú, xã Tân Phú.

Phát biểu kết luận phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Hoàng Dân Mạc đánh giá cao sự ủng hộ của nhân dân địa phương, đặc biệt là đồng bào các dân tộc trong huyện đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện qua các hình thức như hiến đất, ủng hộ ngày công, tiền mặt…Chính quyền 2 xã trong quá trình thực hiện các dự án đã làm đúng theo quy định; lồng ghép tốt các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng; nợ đọng xây dựng cơ bản của 2 xã rất nhỏ, có khả năng thanh toán sớm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Minh Đài cần tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn theo hướng mở, gắn với phát triển dịch vụ để phục vụ du lịch; nghiên cứu có biện pháp xây dựng khu xử lý rác thải phù hợp với các điều kiện của miền núi để xã sớm hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm kiểu mẫu cho các địa phương khác trong huyện học tập.

Đối với xã Tân Phú, đồng chí Hoàng Dân Mạc yêu cầu bổ sung ngay chương trình xây dựng nông thôn mới vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của xã bởi xây dựng nông thôn mới thành công mới sẽ là tiền đề để xây dựng thị trấn Tân Phú; phối hợp quản lý, theo dõi, giám sát các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn theo đúng trách nhiệm, phân cấp; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các khu xa trung tâm để phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo; chủ động đề xuất các phương án hợp lý để huyện có thể điều chỉnh quy hoạch đô thị cho sát với thực tế, điều kiện địa phương và phát huy hiệu quả cao nhất….

Đối với huyện Tân Sơn, trong giai đoạn 2012 – 2016, huyện đã triển khai thực hiện 20 dự án gồm có 9 dự án nhóm B và 11 dự án thuộc nhóm C với tổng mức đầu tư là 1.412,5 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2015, 2016 huyện đã tập trung, lồng ghép các nguồn vốn bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản với tổng số tiền trên 54,6 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2016, huyện còn nợ xây dựng cơ bản tổng số tiền gần 20,9 tỷ đồng.
 

Đoàn giám sát kiểm tra công trình cầu Minh Thuận nối 2 xã Minh Đài và Mỹ Thuận.
Đoàn giám sát kiểm tra công trình cầu Minh Thuận nối 2 xã Minh Đài và Mỹ Thuận.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau 10 năm đổi mới, được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư nên cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực của Tân Sơn đã có nhiều sự thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên, tạo được niềm tin giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; sự hưởng ứng của người dân rất tích cực qua việc gần 500 hộ hiến hơn 300 nghìn m2 đất để giải phóng mặt bằng.

Đồng chí đề nghị huyện Tân Sơn cần rà soát lại đối với các dự án, công trình đầu tư có quy mô lớn, quan trọng, trọng điểm của huyện xem tính hợp lý, hiệu quả của công trình, từ đó có cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ xung để phát huy hiệu quả cao nhất; những công trình mới cần sự đầu tư từ ngân sách phải có sự nghiên cứu, lựa chọn và cần tập trung vào khu vực xã Tân Phú để nhanh chóng đưa xã trở thành thị trấn; đối với các công trình chưa hoàn thành có tính cấp thiết thì tiếp tục thi công, các công trình đã ứng vốn nhưng chưa hoàn thiện cần yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện; các công trình có dấu hiệu vi phạm cần xem xét nghiêm túc để xử lý.

Đồng chí cũng yêu cầu huyện cần quan tâm đến các vấn đề an ninh trật tự, nhà ở, y tế, giáo dục, thị trường, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp… sau khi Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Tân Phú hoàn thành và đi vào hoạt động; phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư  nghiên cứu, tổ chức tập huấn về đầu tư xây dựng cơ bản cho cán bộ địa phương; quan tâm đến đào tạo cán bộ tại chỗ tạo sự gắn bó, phục vụ lâu dài với địa phương. Đối với việc giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, cần ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các dự án, chương trình; xây dựng phương án trả nợ cụ thể; chi tiết kiệm để có trả nợ hàng năm, đấu giá đất hợp lý để có nguồn thu; giải quyết dứt điểm nợ đọng từ khi chưa chia tách huyện.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về các kiến nghị, đề xuất của huyện.

Hùng Cường

Back to top button
Close