Xã hội

Đưa pháp luật đến mọi người dân

PTO – Với mục đích hướng về cơ sở, đưa pháp luật đến với mọi người dân, trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã đước các cấp, ngành, địa phương quan tâm, đổi mới cả về hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Qua đó kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời giúp cho người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình trước pháp luật. 

tuyentruyenPL_1.jpg
Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật huyện Hạ Hòa năm 2019
Tại Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật năm 2019 do huyện Hạ Hòa tổ chức vào cuối tháng 10/2019 thu hút đông đảo cán bộ, người dân của 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Với phần thi chào hỏi và thi tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa, liên hoan đã đưa những chủ đề gần gũi với đời sống hằng ngày của người dân như: ATGT, an toàn thực phẩm, xâm hại trẻ em, bảo vệ môi trường,… để truyền tải tới người xem. Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật hấp dẫn, đem lại hiệu quả thiết thực.
Ngoài việc tổ chức liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, trong năm 2019, huyện Hạ Hòa đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn; tập huấn tuyên tuyền viên, báo cáo viên pháp luật; phổ biến pháp luật trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật;… cho hàng chục nghìn lượt người. Đồng thời tích cực tuyên truyền pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh, pano, áp phích, cổ động,… từ huyện đến cơ sở.
giaovien.jpg
Giáo viên Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT
Đồng chí Ngô Thị Như Hoa – Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết : “Với phương châm để mọi người dân đều hiểu và chấp hành các qui định của pháp luật, hằng năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện đã đi tới từng khu dân cư trên địa bàn để tuyên truyền các chính sách pháp luật. Chúng tôi luôn yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khi thực hiện tuyên truyền phải lựa chọn các vấn đề liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân để tuyên truyền.
Năm 2019 công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tập trung vào các quy định pháp luật mới, chú trọng đến một số nội dung của các bộ luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giáo dục; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật An ninh mạng, Luật Khiếu nại, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước,…
Trong những tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã thực hiện gần 10.000 cuộc tuyên truyền, GDPBPL cho trên 1,8 triệu lượt người. Các văn bản pháp luật mới, các tài liệu tuyên truyền pháp luật đều được đăng tải đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của mọi người dân, tích cực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Học-sinh-Trường-THPT-Trung-Nghĩa,-huyện-Thanh-Thủy-trao-đổi-thông-tin-liên-quan-đến-phòng-chống-ma-túy-tại-buổi-ngoại-khóa-do-Chi-cục-phòng,-chống-tệ-nạn-xã-hội-tỉnh-và-Huyện-đoàn-Thanh-Thủy-phối-hợp-tổ-chức.jpg
Học sinh Trường THPT Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy trao đổi thông tin liên quan đến phòng chống ma túy tại buổi ngoại khóa của nhà trường
Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng được tăng cường, toàn tỉnh hiện có 63 báo cáo viên cấp tỉnh, 306 báo cáo viên cấp huyện và 3.227 tuyên truyền viên cấp xã. Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được chú trọng, trong năm đã có trên 11.500 lượt hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ; các tổ hòa giải đã tiến hành tiếp nhận và hòa giải 1.293 vụ, việc (trong đó hòa giải thành 1.051 vụ, chiếm 81,28%); các mâu thuẫn ở khu dân cư được giải quyết ngay tại cơ sở đã góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài hoặc vượt cấp.
Đồng chí Ngô Thị Hương Xuyến – Trưởng phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết: Với vai trò, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Sở đã chủ động tham mưu cho Hội đồng PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử về PBPL; đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của các tủ sách pháp luật và tiến tới xây dựng tủ sách pháp luật điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
TTPL-Nghe.jpg
Buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ
Tuy nhiên, công tác PBGDPL cũng còn những hạn chế nhất định, Hội đồng PBGDPL ở một số địa phương chưa phát huy được hiệu quả hoạt động theo yêu cầu của tình hình thực tế. Công tác PBGDPL ở một số cơ quan, đơn vị mới chỉ dừng lại ở việc ban hành hướng dẫn, chỉ đạo, chưa tổ chức được các hoạt động tuyên truyền pháp luật cụ thể. Việc xã hội hóa công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa thu hút được đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia.
Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, đến với mọi người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, đảm bảo phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn. Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là những tập thể, cá nhân ở cơ sở, là người dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 (9/11) lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (17/11) được tổ chức ở tất cả 2.980 khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Vũ Tuân

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close