Xã hội

Đoan Hùng tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

PTO – Ngày 18/6, Huyện ủy Đoan Hùng tổ chức hội nghị nghe nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. 

Đoan-Hùng.JPG
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh tới nội dung về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu; phong cách tư duy, làm việc, lãnh đạo, diễn đạt, ứng xử, sinh hoạt của Bác và việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời làm rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng và vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Thông qua việc học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về trung thực, trách nhiệm, gắn bó; đoàn kết xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại địa phương, đơn vị.
Sau khi nghe chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Đoan Hùng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, 100% đảng viên tham gia học tập đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch cá nhân.
Nhân dịp này, Huyện ủy Đoan Hùng tặng giấy khen cho các tổ chức Đảng, đảng viên xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
Trung Kiên

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Tác giả
Trung Kiên
Nguồn bài viết
Phú Thọ Portal
Back to top button
Close