Xã hội

Đại hội MTTQ huyện Tam Nông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

PTO – Ngày 8/5, Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

IMG-9472.jpg
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông cùng các tổ chức thành viên đã tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình cụ thể, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Qua đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, toàn huyện có trên 95% khu dân cư đạt “Khu dân cư văn hóa”; trên 90% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của huyện giảm còn 4,1%. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được trên 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng gần 100 nhà “Đại đoàn kết” và thực hiện các phong trào an sinh xã hội.
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trong huyện được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động được từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.
Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, hoạt động “Vì người nghèo”. Phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015 – 2020) và 100% nhà văn hoá khu dân cư hoạt động hiệu quả.
IMG-9479.jpg
Các đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội
Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 47 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Phùng Duy Dục được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông.
Công Khanh – Tuấn Dũng 

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close