Thời sự

Đại hội Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 23-3, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội viên Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí hội viên Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy.

Thiếu tướng Lê Quang Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy – Hội CCB Khối  các cơ quan tỉnh,  Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu thay mặt chi ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tới dự.
 

Các đại biểu và hội viên Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy tại Đại hội.
Các đại biểu và hội viên Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được một số thành tích đáng phấn khởi: Hàng năm, Hội được công nhận “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh”; 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, các hội viên ở các vị trí công tác khác nhau song đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên không ngừng được cải thiện, các phong trào văn hóa, thể thao luôn được duy trì và phát triển, hoạt động của Hội ngày càng đi vào nền nếp. Hội Cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy đã khẳng định được vai trò là một tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng ủy và thủ trưởng cơ quan.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực tự cường. giúp nhau cùng tiến bộ. Đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động xây dựng Hội TSVM cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc trong trong thời kỳ mới, luôn xứng đáng là tổ chức “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Phấn đấu hàng năm, 100% hội viên CCB được tham gia học tập đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội CCB Việt Nam. 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; được xếp loại đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 60% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên. Hàng năm Hội cơ sở đạt TSVM, 100% đạt hội viên gương mẫu; có 90% trở lên gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”. Tại Đại hội, với tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; thông qua bản tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt nam khóa V và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh (khóa IV) trình đại hội lần thứ V.

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

PV

Back to top button
Close