Xã hội

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Hạ Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024

PTO – Ngày 14/5, Ủy ban MTTQ huyện Hạ Hòa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Hạ Hòa.

image002_2.png
Lãnh đạo huyện Hạ Hòa tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, phát triển”
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Hạ Hòa và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới tích cực trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần từng bước làm cho chất lượng, phạm vi hoạt động của MTTQ được mở rộng và nâng cao. 12/12 mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2014 – 2019 đều đạt và vượt so với kế hoạch; hằng năm có từ 85% MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận xếp loại xuất sắc; 100% đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động được trên 3 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”; 90% khu dân cư và 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động được từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.
Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ huyện Hạ Hòa tiếp tục phát huy vai trò tập hợp sức mạnh của quần chúng, chung tay góp sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp sức hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
image004_2.png
Ủy ban MTTQ huyện Hạ Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất, Đại hội đã nhất trí bầu 65 ông, bà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.
Hải Bình – Ngọc Hải

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close