Kinh tế

Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu NSNN

PTO – 8 tháng đầu năm 2019, thu NSNN của Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê đạt hơn 76.805 triệu đồng, bằng 108% dự toán pháp lệnh, bằng 79% dự toán phấn đấu và bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó, một số chỉ tiêu thu đạt kết quả khá cao như: Thu tiền sử dụng đất (109%); thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (1.131%); thu phí, lệ phí (137%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (206%); thu khác ngân sách (156%); thu cố định tại xã (141%)…

image001_344.jpg
Doanh nghiệp tư nhân Đức Huy – một trong những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp NSNN
Để đạt được kết quả trên, Chi cục đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thu, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp với các xã, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định nguồn thu NSNN.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực còn vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế. Thực hiện giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, đôn đốc nộp tờ khai thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, điều chỉnh chứng từ, hạch toán các khoản thu NSNN; tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và trụ sở người nộp thuế, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời theo Luật quản lý thuế.
Thường xuyên điều tra, nắm bắt các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh, hoạt động xây dựng cơ bản nhà ở riêng lẻ, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thực hiện điều tra doanh thu, đưa hộ vào quản lý, ấn định thuế đối với hộ khoán cho phù hợp với doanh thu thực tế. Tăng cường  việc giám sát và đôn đốc thu phí, lệ phí và thu khác NSNN. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, công an xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh vận tải chây ì nợ đọng thuế…
Trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng số tiền truy thu và phạt sau kiểm tra đạt hơn 313 triệu đồng, giảm khấu trừ 99 triệu đồng và giảm lỗ 42 triệu đồng. Chi cục đã tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, đánh giá tình hình quản lý nợ thuế, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cán bộ tham gia quy trình quản lý thu nợ, hạn chế nợ mới phát sinh, áp dụng linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định nhằm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN… Trong 8 tháng đầu năm đã thu hơn 3.200 triệu đồng tiền nợ thuế.
Tuy nhiên, công tác thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh vẫn đạt thấp so với dự toán được giao, 8 tháng đầu năm mới chỉ thu đạt trên 51% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu được cho là trên địa bàn phát sinh ít nguồn thu. Vốn ngân sách thanh toán cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chậm, dẫn đến các đơn vị này không nộp được số thuế đã kê khai. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh tế nên hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp sản xuất gạch đang trong giai đoạn chuyển đổi dây chuyền sản xuất mới và đang trong thời gian thực hiện khấu trừ thuế nên không phát sinh số thuế phải nộp.
Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức 15% dự toán thu NSNN, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh, hiện nay Chi cục Thuế huyện Cẩm Khê đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, các ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực còn vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế. Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát nắm bắt thông tin người nộp thuế ngừng, nghỉ kinh doanh, giải thể, di chuyển khỏi địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời phát hiện những cơ sở thực tế có hoạt động kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Chú trọng công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, chú trọng phân tích rủi ro trong quản lý thuế đối với các lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản…
Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách. Tập trung điều tra doanh thu, đưa hộ vào quản lý, ấn định thuế hộ khoán sử dụng hóa đơn cho phù hợp với doanh thu. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, công an xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh vận tải chây ì nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế, tiếp tục gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cán bộ tham gia quy trình quản lý thu nợ với kết quả thu nợ thuế khi xét thi đua khen thưởng, phấn đấu giảm nợ xuống mức thấp nhất, đảm bảo đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Tiến Phong

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close