Thời sự

Biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo tham gia tích cực chương trình xây dựng NTM và công tác xã hội tốt

Ngày 19-11, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt lần thứ IV, giai đoạn 2011-2016.

Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Thanh- Phó Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Trần Phù Tiêu- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Nguyễn Văn Khỏe- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Xuân Khai- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thanh Huyền- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí  Nguyễn Thanh Hải- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Ủy ban MTTQ 13 huyện, thành thị cùng 140 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 cá nhân tiêu biểu.Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 cá nhân tiêu biểu.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo đã cùng với các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội đạt hiệu quả tích cực. MTTQ tỉnh đã vận động nhân dân, hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo nói riêng đã đóng góp quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc, các tôn giáo và đồng bào có đạo tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội.

Ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo nói chung, 140 cá nhân điển hình được tôn vinh, khen thưởng nói riêng, tại hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải biểu dương thành tích, những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong tích cực tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới và công tác xã hội tốt; đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền cần xác định những nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện phong trào hiệu quả. Chủ động xây dựng các mô hình để nhân rộng, kịp thời biểu dương khen thưởng.

Đồng chí Trần Phù Tiêu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhân cho các cá nhân có thành tích tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt lần thứ IV, giai đoạn 2011-2016.Đồng chí Trần Phù Tiêu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho các cá nhân có thành tích tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt lần thứ IV, giai đoạn 2011-2016.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nói chung và các dân tộc, tôn giáo nói riêng về các chủ trương, đường lối, các phong trào thi đua và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đại đoàn kết tôn giáo, huy động nguồn lực tại chỗ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển KT – XH vùng dân tộc miền núi và các chương trình mục tiêu, các dự án hỗ trợ của Nhà nước; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Động viên đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong việc vận động, khuyến khích người dân, cộng đồng dân cư thực hiện các phong trào thi đua, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tiết mục hát múa “Đoàn kết” chào mừng lễ biểu dương.Tiết mục hát múa “Đoàn kết” chào mừng lễ biểu dương.

Tại hội nghị, 10 cá nhân, hộ gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 140 cá nhân điển hình đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh cấp giấy chứng nhận biểu dương “ Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực chương trình xây dựng NTM và công tác xã hội tốt” lần thứ IV, giai đoạn 2011-2016.

Back to top button
Close