Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc thăm và làm việc với Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Chiều 24-4, đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm và làm việc với Đảng bộ Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Cùng đi có đồng chí Hoàng Công Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Là một trong 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng bộ Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao hiện có 16 chi đảng bộ cơ sở với hơn 900 đảng viên. Năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Công ty đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, giáo dục pháp luật, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động tin tưởng vào đường lối chỉ đạo, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác đời sống xã hội ở các đơn vị; đổi mới quản lý, điều hành; phát động nhiều phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm chú trọng đến công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; từng bước điều tiết cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ, đảm bảo sản xuất tránh tồn kho gây ứ động nguồn vốn. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý I/2017 đã có bước phát triển đáng kể. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 933 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.052 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 29,1 tỷ đồng; đảm bảo việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động với thu nhập bình quân đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đánh giá cao những đóng góp của Công ty; biểu dương những nỗ lực của Công ty trong sự đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, đảm bảo duy trì mức sống của người lao động, Công ty đã quan tâm đầu tư cho tỉnh, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình sản xuất, sử dụng phân bón hiệu quả tới tận các thôn, bản, khu, xóm cùng như thực hiện tốt việc hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất cho các hộ nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình hỗ trợ phân bón trả chậm.
 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc và đoàn công tác kiểm tra thực tế hệ thống xử lý nước thải của Công ty
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc và đoàn công tác kiểm tra thực tế hệ thống xử lý nước thải của Công ty

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công ty cần tiếp tục quan điểm “Phát triển sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”; khai thác hiệu quả năng lực thực tiễn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Rà soát, đổi mới công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phù hợp với mô hình doanh nghiệp hiện nay. Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm, phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị nghiên cứu khoa học, đơn vị sản xuất giống để sản xuất ra sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao uy tín của thương hiệu, sản phẩm.

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công ty tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Đảng bộ cho phù hợp; quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu trong công việc, trong sinh hoạt đảng; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng kiến nghị, đề xuất của Công ty.

Đinh Vũ

Back to top button
Close