Xã hội

BHXH tỉnh: Sáng tạo hơn, ước mơ hơn, tiến bộ hơn, chuyên nghiệp hơn, giành sự tin tưởng của nhân dân nhiều hơn

PTO – Đó là mục tiêu chung mà ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đặt ra trong năm 2020 tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 được tổ chức ngày 9/1.

BHXH.jpg
Quang cảnh hội nghị
Năm 2019, BHXH tỉnh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao với số thu đạt 104,5% kế hoạch; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn 2,7%; các chỉ tiêu về số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, BHYT, BH thất nghiệp đều hoàn thành vượt mức. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91% dân số, đạt mục tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh giao; 99% người hưởng chế độ ngắn hạn được giải quyết qua giao dịch điện tử.
Trong không khí dân chủ, các đoàn viên công đoàn đã sôi nổi thảo luận các vấn đề về quy định của ngành liên quan tới quyền lợi thiết thực của công chức, viên chức và người lao động như: Chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ in sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác đào tạo, bồi dưỡng và một số quyền lợi khác. Các câu hỏi đã được thủ trưởng đơn vị tiếp thu, xem xét, trả lời thỏa đáng.
Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh yêu cầu toàn thể đoàn viên công đoàn bước vào năm 2020, phát huy những thành tựu đạt được của năm 2019, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, đổi mới phương pháp thực thi nhiệm vụ với phương châm “Sáng tạo hơn, ước mơ hơn, tiến bộ hơn, chuyên nghiệp hơn, giành sự tin tưởng của nhân dân nhiều hơn”. Từ đó đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên quê hương đất Tổ.

Kim Phượng

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close