Xã hội

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2019

img8632-1557479096

PTO – Chiều 10-5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến QP&AN cho cán bộ đối tượng 3 thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh khóa 1 năm 2019. 

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được nghiên cứu, bồi dưỡng 14 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chủ quyền biển, đảo, an ninh quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; công tác quản lý Nhà nước về QP&AN trong tình hình mới; phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2019

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên đã được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN, trong đó có 104 học viên đạt loại giỏi, chiếm 86,6%.

​​Vĩnh Hà 
Nguồn bài viết: Báo Phú Thọ

Back to top button
Close