Thời sự

Báo cáo dự thảo kế hoạch xây dựng, phát triển chuỗi thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Ngày 2-12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo dự thảo kế hoạch xây dựng, phát triển chuỗi thực phẩm nông – lâm – thủy sản an toàn và kế hoạch quản lý giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị; các huyện, thành, thị liên quan.

...Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo dự thảo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu trên 80% người tiêu dùng được tiếp nhận thông tin thực phẩm an toàn theo hệ thống chuỗi cửa hàng, 100%  tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP). Đối với quản lý giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, mục tiêu xây dựng 52 cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo điều kiện ATTP, 100% cơ sở giết mổ kiểm soát được nguồn gốc gia súc, gia cầm, dán tem kiểm tra vệ sinh thú y trước khi đưa ra thị trường, 70% số chợ có quầy kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, ATTP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về nhiệm vụ và giải pháp của dự thảo kế hoạch, tập trung vào: khảo sát, đánh giá, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi; xây dựng các cơ sở tham gia chuỗi liên kết; kiểm soát các cơ sở giết mổ; nâng cao công tác thông tin tuyên truyền và vai trò quản lý Nhà nước về ATTP; kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, ATTP tại cơ sở kinh doanh; những khó khăn trong việc xây dựng, quản lý các cơ sở giết mổ tập trung.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải khẳng định việc xây dựng chuỗi thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và quản lý giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia giám sát chuỗi cung ứng sản phẩm và quản lý giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành trong công tác quản lý Nhà nước, ưu tiên cung ứng các sản phẩm sản xuất trong nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, bổ sung hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Back to top button
Close